Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci kolegi Zdzisława Pachuty SP6HED.

Przeżył 67 lat. Był długoletnim członkiem naszego stowarzyszenia – PK UKF.
Ś.p. Zdzisław był obecny na pasmach UKF od wczesnych lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Aktywny uczestnik wielu zawodów, animator szalonych wydarzeń, dusza towarzystwa.
Pewna era kłodzkiego UKF-u bezpowrotnie przeminęła.

Niech spoczywa w pokoju.

Zarząd PK UKF

info Andrzej SP6JLW