.

Zgłoszenia aktywności stacji w zawodach:

II Próby Subregionalne w dniach 1-2 maja 2021 r

zostaną uruchomione na ok. 2 tygodnie przed terminem zawodów