.

Zgłoszenia aktywności stacji w zawodach:


I Próby Subregionalne w dniach 4-5 marca 2023 r

zostaną uruchomione na ok. 2 tygodnie przed terminem zawodów