Lista rekordów ODX Tropo z SP dla pasma 9cm (3,4 GHz)

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-05

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP6GWB  JO80JG OZ9ZZ JO46QI 836 2015-11-03 15:58
2 SP6GWB  JO80JG OZ2OE JO45VV 781 2015-11-03 15:34
3 SP6GWB  JO80JG SM7ECM JO65NQ 651 2012-07-08 07:50 AS
4 SP6GWB  JO80JG S57C JN76PB 481 2012-07-07 22:58
5 SP6GWB  JO80JG S50C JN76JG 469 2012-07-07 22:18
6 SP6GWB  JO80JG DL0GTH JO50JP 427 2012-06-02 17:14
7 SP6GWB  JO80JG OK1YA JN79IO 167 2012-06-02 15:42
8 SP6GWB  JO80JG OK1UFL JO70SQ 100 2012-06-02 14:23

Brak zgłoszonych rekordów ODX RS w SP w paśmie 9cm (3,4 GHz)