Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2021 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP8SN 3 KO11   135247 100013 65114 300374 300374
2. SP7TEE 1 JO91 44589       44589 44589
3. SP5BRD 2 KO02         24215 17886   42101 42101
4. SQ7KHZ 1 JO91 15100
    15100 15100
5. SQ9MUX 1 JN99 513   513 513

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SM6YNO 1 JO67 0 44258 0
1. F1CBC 1 JN09 0 5365 0

Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2021 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP8SN 3 KO11 6093 17354 692     24139 24139
2. SQ7KHZ 6 JO91 555 1210
555 555 555 8916     12346 12346
3. SP7TEE 2 JO91 1936 6742   8678 8678
4. SP7MTU 5 JO91 555 555 555 555 555   2775 2775

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2021 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2FRY 12 JO83 4780 25058 31418 21968 28960 32384 27586 29084 39616 39534 36429 31040
347857 296051
2. SN1I 10 JO84 21534 24776 43732 3529 23032 5381 30044 35220 30348 23011
240607 237078
3. SP7TEE 7 JO91 19939 20507 39894 2963 14317 24903 14191 136714 136714
4. SP5IDR 8 KO01 8771 11808 12408 14818 14533 9851 12963 13763 98915 98915
5. SP3KEY 11 JO71 11660 3770 26406
4356 14670
11207
6964
4321
8578
2087 2370 96389 31932
6. SP2WPY 8 JO94 14619 16585 2801 6320 7967 15397 11532 13362 88583 88583
7. SP6TRX 4 JO71 14249 10596 37850
17081 79776 79776
8. SP5BRD 8 KO02 8043 19135 7654 10484 5804 12017 6682 7896 77715 77715
9. SQ6POM 2 JO71 52802 10035 62837 62837
10. SP2CNW 6 JO93 9149 3449
11157
13454
2180 16820 56209 56209
11. SN6F 2 JO81 12367 32476
44843 44843
12. SO3AK 4 JO82 10538 12392 10744 9844 43518 43518
13. SP2DDV 3 JO83 6514 14256 19703 40473 40473
14. SQ6POB 5 JO73 6354 6501 4060 9386 8619 34920 34920
15. SP4CGJ 10 KO14 1621 2204 3386 1217 1361 3680 3788 4936 4010 2661
28864 27647
16. SP2HHX 2 JO94 10480 14501
24981 24981
17. SP2SCH 1 JO94 21813 21813 21813
18. SP2AWJ 2 JO83 12688 8316 20984 20984
19. SP3NYF 6 JO72 4735 8443 1297
1328
2048 2036 19887 19887
20. SP8SN 4 KO11 4403 4484
3369 3058 15314 15314
21. SQ5TF 5 KO02 697 3347 5728
2462
2485 14719 14719
22. SP7VVB 2 JO91 4543 9681
14224 14224
23. SP1DRD 2 JO73 5152 7695 12847 12847
24. SQ7OYG 3 JO91 2507 4574
5138 12219 12219
25. SP2MHC 3 JO94 1174 3857 6462 11493 11493
26. SP2IPK 1 JO93 9526 9526 9526
27. SP7MJL 4 KO02 2198 2394 1070 2797 8459 8459
28. SQ1GU 1 JO74 8138 8138 8138
29. SP6URZ 1 JO71 6440 6440 6440
30. SP3LX 1 JO81 6364 6364 6364
31. SP3TLJ 1 JO82 5228 5228 5228
32. SP2RTA 1 JO83 5204 5204 5204
33. SQ9PCA 1 JN99 4526 4526 4526
34. SP7MTU 2 JO91 1202 3083 4285 4285
35. SP9BNM 1 JO90 4045 4285 4285
36. SP2LQP 1 JO83 3883 3883 3883
37. SP3PSM 1 JO82 2634 2634 2634
38. SP6W 1 JO80 2478 2478 2478
39. SQ9LPO 1 JN99 2078 2078 2078
40. SQ1FYY 1 JO74 1840 1840 1840
41. SP6GF 1 JO81 1727 1727 1727
42. SP3CAI 1 JO72 1322 1322 1322
43. SQ9MUX 1 JN99 1115 1115 1115

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2R 9 KO15 42418 44277 38541 36710 46291
41279 48302 46065 44050 387933 387933
2. SM6YNO 8 JO67 27120 26517 22153 23331 28645 27499 25687 32459
213411 213411
3. RA2FGG 9 K004 22786 22501 14069 25987 13884 26632 12938 17016 16133 182949 182946
4. DL2LBK 3 JO54 54793 15183 27772 97748 97748
5. EU1AI 10 KO33 7470 10888 9146 6290 8212 10532 12081 11465 14239 12201 102524 96234
6. LY2FN 6 KO14 10933 10112 9907 11965 9809