Lista rekordów ODX Tropo z SP dla pasma (122 GHz)

Ostatnia aktualizacja: 2009-04-19

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP6RYL  JO80FJ SP6BTV JO80FK 2 2009-04-19