Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2CNW / SN2DX 8 JO93 2992 1285 1481 1953 7785 34143 26015 661 76315 76315
2. SP3TL  6 JO72 3400 4372 3263 3211 5210 2477 21933 21933
3. SP3JMZ  3 JO82 17416 585 506 18507 18507
4. SP3NK 7 JO82 2049 1254 1254 1384 1543 528 1130 9142 9142
5. SP1MVG   3 JO74 2004 3648 2925 8577 8577
6. SP1WSR 1 JO73 5950 5950 5950
7. SP1FPG 2 JO73 1980 1836 3816 3816
8. SQ3TJD 3 JO82 1237 1125 1244 3606 3606
9. SP2WDW

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP3RNZ 12 JO92 4153 6094 5507 6442 6767 8729 13127 2608 4242 5207 2029 4242 69147 60357
2. SP9HWY 10 JO90 2062 4587 5076 5224 5981 7709 13111 3535 4829 3086 55200 53138
3. SP6GWB 5 JO80 4313 6344 6794 6739 15322 39512 39512
4. SP5TWA   7 JO91 4041 2871 4217 8974 2628 2691 2632 28054 28054
5. SP2CNW / SN2DX 7 JO93 4022 4669 2159 3008 2694 2415 3591 22558 22558
6. SP2DDV 6 JO83 3012 4890 3676 3638 2659 1907 19782 19782
7. SP3OCC 4 JO92 3368 6701 4664 3260 17993 17993
8. SP2HMR 3 JO94 5877 3349 5285 14511 14511
9. SP3JMZ  6 JO82 1323 604 6656 604 2247 2852 14286 14286
10. SP7BUZ 2 KO00 7976 4655 12631 12631
11. SP1WSR 3 JO73 2061 4862 1361 8284 8284
12. SP1MVG   2 JO74 3059 3878 6937 6937
13. SP2DMB 5 JO92 110 2470 1857 1942 512 6891 6891
14. SP7TEE 1 JO91 5692 5692 5692
15. SQ3IZ 2 JO93 2846 2177 5023 5023
16. SP1FPG 2 JO73 519 3838 4357 4357
17. SP7VC 1 JO91 4102 4102 4102
18. SQ5BPF 1 KO02 616 616 616
19. SP3PMA 1 JO92 512 512 512

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1JNY 11 JO73 14579 20361 24348 25023 32910 37573 27496 37326 33815 32119 35700 321250 286310
4. SP1MVG 9 JO74 22432 18393 28007 14162 21821 21779 20992 24886 32070 204542 204542
3. SQ2SAT 11 JO83 14329 14316 22752 19858 20572 27532 21487 23725 24036 23414 20371 232392 203747
4. SP2DDV 10 JO83 13281 20354 19427 22403 19465 19998 22723 24823 18758 24208 205440 192159
5. SP2CNW / SN2DX 10 JO93 14759 14321 19056 21212 12970 17662 23006 28481 20400 23888 195755 182785
6. SP2WPY 9 JO94 3063 10408 17135 13827 16336 13976 16218 12777 6661 110401 110401
7. SQ1FYB 11 JO73 6052 5616 6745 9094 12066 8716 11224 14638 13737 12462 14134 114484 102816
8. SP9PZD 4 JO90 24559 17164 18165 26611 86499 86499
9. SP1CNV   4 JO84 4213 11988 23082 24807 64090 64090
10. SP7TEE 3 JO91 15981 24144 21586 61711 61711
11. SQ9PCA 10 JN99 5418 3781 5342 1202 1105 3369 8897 5899 10510 7889 53412 52307
12. SP2FAV   5 JO94 9051 14217 6301 9146 13327 52042 52042
13. SP2HPD 2 JO94 26100 22253 48353 48353
14. SP3JMZ  3 JO82 13444 13802 20539 47785 47785
15. SO1RON 8 JO73 3083 2370 6450 6332 8486 11923 6340 2744 47728 47728
16. SP8CUR 3 KO10 12327 15881 16910 45118 45118
17. SQ6ISM 4 JO81 7358 8799 13402 11814 41373 41373
18. SP6MRM 5 JO81 6647 8081 6064 6201 10335 37328 37328
19. SP2IPT 3 JO94 7877 13333 14195 35405 35405
20. SP9BGS 7 JN99 1140 1140 25673
JO90 4593 3735 2294 1214 7034 5663 24533
22. SQ9MYZ 10 JN99 1933 2118 2687 2738 312 592 6490 2596 2033 3032 24531 24219
23. SP2WDW 1 JO94 22330 22330 22330
24. SP7HGT 4 KO10 3066 3145 3147 11719 21077 21077
25. SN13N 1 JO74 19105 19105 19105
26. SQ9PUT 3 JN99 2011 6125 10210 18346 18346
27. SP3VZY 2 JO82 7805 9504 17309 17309
28. SQ6LZA 2 JO80 6216 10942 17158 17158
29. SP3MCY 2 JO71 6531 7692 14223 14223
30. SQ8NGX 7 KO10 1189 2427 583 1306 3699 1703 2139 13046 13046
31. SP1LOI 1 JO73 12799 12799 12799
32. SP9ZHR 2 JO90 7631 3967 11598 11598
33. SP5TWA   2 JO91 7216 4288 11504 11504
34. SP3NK 7 JO82 1372 2169 1372 1873 2313 619 1587 11305 11305
35. SP9GCV 3 JO90 1294 1876 7241 10411 10411
36. SP1GPY 1 JO73 6954 6954 6954
37. SQ3TJD 6 JO82 1237 1356 1237 1244 565 509 6148 6148
38. SP2SC 1 JO94 5093 5093 5093
39. SP2AQB 1 JO93 4835 4835 4835
40. SP9KUP 1 JN99 4661 4661 4661
41. SP6GJY 1 JO81 4311 4311 4311
42. SQ9NRF 2 JO90 1278 1948 3226 3226
43. SQ6NEF 1 JO81 2765 2765 2765
44. SP3TLJ 1 JO82 2570 2570 2570
45. SQ6SGT 2 JO80 1195 1259 2454 2454
46. SP3NYF 1 JO72 2298 2298 2298
47. SP3PML 1 JO82 1979 1979 1979
48. SP7NMR 1 KO00 1296 1296 1296
49. SP6OPY 1 JO80 1205 1205 1205
50. SQ2LKM 1 JO93 995 995 995

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2FN 10 KO14 14348 18403 14268 13443 17248 13693 15928 15841 11490 17626 152288 140798
2. UA2FT 6 KO04 16349 20131 14629 25413 19491 8417 104430 104430

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1JNY 11 JO73 9204 15221 18205 14826 25351 26590 30520 22393 24805 30295 29235 246645 222615
2. SP2DDV 10 JO83 14473 18374 21810 23382 25441 25585 18388 26398 30658 27794 232303 217830
3. SP2WPY 12 JO94 12742 12273 16227 16075 13828 14445 21304 17404 18944 24010 15094 10882 193228 157331
4. SP9SOO 12 JN99 10367 8382 10493 10224 11034 10841 12142 6625 14511 16868 12711 12220 136418 111187
5. SP3JMZ  7 JO82 5843 7524 8656 12937 14363 12311 5306 66940 66940
6. SN2DX 7 JO93 7400 8501 3856 9688 12242 13166 11050 65903 65903
7. SQ1HMA 6 JO73 15108 13991 12273 7562 2388 14106 65428 65428
8. SP9BGS 9 JN99 1228 2624 3852 38347
JO90 5504 4019 4430 1662 3496 9319 6065 34495
10. SQ2SAT 3 JO83 14183 12989 6678 33850 33850
11. SP1MVG   6 JO74 3607 4088 6088 7725 2876 5028 29412 29412
12. SP9MM  6 JO90 2714 3065 4190 5769 5180 7500 28418 28418
13. SQ9PCA 10 JN99 2501 2411 2371 2909 1162 1086 3020 3219 2578 3665 24922 23836
14. SQ1FYB 4 JO73 2009 3775 9831 7942 23557 23557
15. SP6FBE 5 JO81 5260 1803 4145 4238 4724 20170 20170
16. SP9PZD 2 JO90 3300 16007 19307 19307
17. SP2HPD 2 JO94 8329 10173 18502 18502
18. SQ1KSB 2 JO73 8360 9184 17544 17544
19. SP2FAV   5 JO94 592 2737 6627 2281 2104 14341 14341
20. SP5TWA   2 JO91 7088 6989 14077 14077
21. SP7TEE 1 JO91 11313 11313 11313
22. SQ9MYZ 8 JN99 1835 1783 1198 1250 210 139 1180 1761 9356 9356
23. SP2IPT 1 JO94 9169 9169 9169
24. SP3NK 6 JO82 2926 1254 1254 1260 1254 1136 9084 9084
25. SP1LOI 1 JO73 8355 8355 8355
26. SP1WSR 3 JO73 1258 4382 2001 7641 7641
27. SP1CNV   1 JO84 5802 5802 5802
28. SQ3TJD 5 JO82 1234 1244 1125 1247 509 5359 5359
29. SP8CUR 1 KO10 4707 4707 4707
30. SP2AQB 2 JO93 1729 2126 3855 3855
31. SO1RON 2 JO73 1238 1914 3152 3152
32. SQ6NEF 1 JO81 1477 1477 1477
33. SP9GCV 1 JO90 1195 1195 1195
34. SP7HGT 1 KO10 913 913 913
35. SQ9NRF 1 JO90 729 729 729
36. SP2DMB 1 JO92 611 611 611
37. SP1GPY 1 JO73 570 570 570
38. SQ9JKS 1 JO90 104 104 104

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2FN 5 KO14 8062 7108 15553 15174 12435 58332 58332
2. RO2F 1 KO04 1731 1731 1731

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1JNY 12 JO73 12963 11943 12050 20696 15256 15911 10499 14445 16699 15674 14856 17647 178639 144147
2. SP2DDV 11 JO83 8575 7262 4474 12265 10756 8808 8206 8731 14004 6982 13911 103974 92518
3. SQ1HMA 7 JO73 8438 5580 2447 9138 12014 9074 8266 54957 54957
4. SP2WPY 9 JO94 5551 5870 6546 9891 3465 10131 8751 2400 1553 54158 54158
5. SP9SOO 11 JN99 3107 1711 2340 5152 2001 1405 2704 3681 5574 3844 3190 34709 31593
6. SP7TEE 3 JO91 8275 11384 7597 27256 27256
7. SP9BGS 6 JN99 1125 1125 22697
JO90 544 544 2690 10812 6982 21572
9. SP3TL  5 JO72 2395 2786 4434 2786 2110 14511 14511
10. SP3NK 9 JO82 1421 624 624 624 624 2123 506 506 506 7558 7558
11. SQ5N 1 KO02 7003 7003 7003
12. SQ1FYB 2 JO73 1252 3261 4513 4513
13. SP9EMI 1 JO90 3135 3135 3135
14. SP7VVB 1 JO91 3104 3104 3104
15. SP1WSR 2 JO73 2501 573 3074 3074
16. SP3JMZ  4 JO82 1424 506 506 506 2942 2942
17. SP2QVH 1 JO83 2621 2621 2621
18. SP7PGK 1 JO91 2100 2100 2100
19. SP6FBE 1 JO81 1925 1925 1925
20. SQ1KSB 1 JO73 1895 1895 1895
21. SP2AQB 1 JO93 55 55 55

Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2FN 5 KO14 4095 3822 5100 9651 3958 26626 26626

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator Pasmo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1JNY 7 JO73 2,3 GHz 6584 3512 7254 10002 6166 8402 7154 49074 49074
2. SP9SOO 7 JN99 2,3 GHz 672 780 608 672 1394 2982 3568 10676 14132
3,4 GHz 662 662 2132 3456
3. SP3TL  6 JO72 2,3 GHz 2297 1486 595 2990 2501 2110 11979 11979
4. SP3NK 4 JO82 2,3 GHz 742 748 624 1421 3535 3535

Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator Pasmo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2FN 3 KO14 2,3 GHz 494 1494 3004 4992 8012