Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP3TL  12 JO72 1949 3156 3190 2509 2385 7917 1830 2604 3128 3578 1949 3243 37438 31710
2. SP3JMZ  10 JO82 1766 2399 2399 1150 2718 7416 2572 5032 5662 506 31620 31114
3. SN2DX 3 JO93 1356 1356 21052 23764 23764
4. SP1GPY 10 JO73 1311 1515 595 5396 1807 1297 1860 1210 1297 2563 18851 18256
5. SP3NK 11 JO82 1130 260 1827 1838 1130 1326 1832 1832 1956 1301 1832 16264 14874
6. SP1MVG   4 JO74 3217 3609 2898 2166 11890 11890
7. SP3MYS 6 JO91 641 1364 1364 1364 6456 641 11830 11830
8. SQ9PCA 2 JN99 10450 593 11043 11043
9. SQ3TJD 4 JO82 1826 1237 1125 1823 6011 6011
10. SQ9KPA 3 JO90 1061 1042 1054 3157 3157
11. SP9MM  2 JO90 1114 1069 2183 2183
12. SP1WSR 1 JO73 1958 1958 1958
13. SP9BGS 1 JO90 1071 1071 1071
14. SP9ZHR 1 JO90 1065 1065 1065
15. SQ1HMA 1 JO73 632 632 632
16. SO1RON 1 JO73 593 593 593
17. SQ1FYB 1 JO73 570 570 570

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP6TRX 10 JO71 3188 5307 5237 8305 9202 13002 9339 10017 10746 74343 74408
KO13 3253 3253
3. SN3W 11 JO92 7391 6145 4902 6523 5347 6317 12357 6203 7067 1407 10655 74314 68005
4. SP9HWY 11 JO90 3422 5038 4541 3748 6995 4250 4369 5797 4086 4957 4865 52068 44898
5. SN2DX 10 JO93 4786 4973 4187 3803 4809 2087 4199 4099 5893 3466 42302 40215
6. SP3JMZ  10 JO82 5143 4130 3020 2626 6397 2626 3098 3563 1379 604 32586 31982
7. SP1MVG   6 JO74 2437 5457 3040 4912 6043 6077 27966 27966
8. SP3OCC 5 JO92 6726 6191 5406 4048 5517 27888 27888
9. SP2DDV 6 JO83 3663 4095 3438 4506 3404 2781 21887 21887
10. SP8WJW 4 KN09 1541 7753 3531 4543 17368 17368
11. SQ1FYB 3 JO73 2595 1269 1810 5674 5674
12. SP7TEE 1 JO91 5536 5536 5536
13. SP1WSR 2 JO73 1924 3431 5355 5355
14. SP2DMB 2 JO92 1879 1731 3610 3610
15. SQ3IZ 1 JO93 2284 2284 2284
16. SQ3PBA 2 JO92 501 1226 1727 1727
17. SP9HVV 1 KN09 807 807 807
18. SP1GPY 1 JO73 515 515 515

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SO3Z 11 JO82 24698 35711 43011 45482 50273 44374 47785 54437 50281 31417 34474 461943 405828
2. SP1JNY 11 JO73 33366 41009 41440 40844 39515 41840 40604 40481 32492 40628 44958 437177 371319
3. SP2DDV 11 JO83 23856 21748 14520 28533 25350 22628 18424 35520 25977 28166 23094 267816 234872
4. SP6TRX 8 JO71 12650 17326 20110 24950 47059 32932 31129 36324 222480 222480
5. SN2DX 10 JO93 19662 19233 17211 20370 24323 15907 23666 23374 27154 20430 211330 195423
6. SP7TEE 7 JO91 29045 21325 31762 33417 20277 30308 25467 191601 191601
7. SQ1FYB 11 JO73 10702 10872 18613 16927 17833 16819 17764 17767 16257 17755 21471 182780 161206
8. SP1MVG   8 JO74 24958 21685 20909 10919 21277 24162 24157 29106 177173 177173
9. SQ1GU 10 JO74 14818 19085 14399 9923 1726 9809 26943 16758 18027 20286 151774 150048
10. SQ6ISM 11 JO81 4155 12390 13488 15742 17376 8916 15016 14718 16963 22057 17493 158314 145243
11. SP3JMZ  10 JO82 13889 15228 16069 17692 10434 17338 11703 15922 15431 11196 144902 134468
12. SQ9PUT 11 JN99 11031 5076 7333 12019 10489 9118 11032 11930 14527 17625 14119 124299 111890
13. SP1LOI 11 JO73 7819 10292 8230 11488 12093 18090 11051 10977 12785 10447 14302 127574 111525
14. SP2WPY 11 JO94 15545 7966 11121 14623 4567 12364 12306 7743 3759 15156 11174 116324 107998
15. SP9ZHR 12 JO90 8828 6393 11294 9021 11798 9115 9494 8938 16074 3820 17424 13578 125777 106736
16. SP2FAV   10 JO93 8188 8188 100567
JO94 10095 14905 10760 12244 8531 8804 16313 10727 6400 98779
17. SP4SAS 5 JO93 17726 21132 21498 21523 22083 103962 103962
18. SP1NKF 9 JO74 8532 7929 7530 11156 4759 13958 15260 14066 18836 102026 102026
19. SQ9PCA 9 JN99 10071 8551 8230 6515 11839 9394 12365 10421 11191 88577 88577
20. SP6MRM 10 JO81 7066 10832 7420 12578 7491 6553 5004 14714 9235 10872 91765 86761
21. SP9BGS 10 JO90 5192 8461 2369 5314 8709 7218 4676 7099 14664 14803 78505 76136
22. SP9MM  11 JO90 1703 1776 3414 6169 3676 6848 9607 8403 11306 11038 10064 74004 70525
23. SP1DFZ 8 JO84 2199 6311 5272 7380 11845 10248 7313 10023 60591 60591
24. SQ2SAT 3 JO83 18872 15375 21576 55823 55823
25. SP1APK 4 JO74 8947 12719 10565 17726 49957 49957
26. SP1GPY 9 JO73 3903 5223 3787 5778 4564 5007 5660 4683 4471 43076 43076
27. SP2FRY 4 JO83 8364 8787 11055 13936 42142 42142
28. SQ6POM 5 JO81 5693 6822 7134 5925 14157 39731 39731
29. SP9CLQ 8 KO00 4459 5030 2933 3228 3614 7771 2101 2527 31663 31663
30. SP3TL  6 JO72 8892 4426 3203 6155 743 8097 31516 31516
31. SP9KAO 4 KO00 6596 10360 5074 6620 28650 28650
32. SO1RON 4 JO73 1238 5708 6155 9297 22398 22398
33. SP3NK 10 JO82 1243 1362 2229 4223 1827 1852 3419 2744 1754 3192 23845 22602
34. SN8B 1 KO10 22008 22008 22008
35. SP6OWA 5 JO71 2301 2271 5295 3985 6424 20276 20276
36. SQ8NGX 5 KO10 4039 3451 3300 2488 6484 19762 19762
37. SP3DRM 5 JO82 4499 4112 2767 2091 5598 19067 19067
38. SP3NYF 4 JO72 2370 4113 6367 4203 17053 17053
39. SQ2LX 2 JO94 7537 8965 16502 16502
40. SQ6POB 2 JO73 8315 8315 15446
JO83 7131 7131
41. SP9WTQ 3 JN99 5494 1144 7649 14287 14287
42. SP2IPT 1 JO94 14122 14122 14122
43. SP9SOO 1 JN99 13148 13148 13148
44. SP2JEL 3 JO93 4152 4197 4320 12669 12669
45. SQ3TJD 11 JO82 513 523 521 1850 509 515 1743 2441 1847 1125 1753 13340 12318
46. HF30ZFT 1 JO93 9810 9810 9810
47. SP9EMI 1 JO90 9021 9021 9021
48. SQ6NSG 2 JO81 1160 7756 8916 8916
49. SP1WSR 1 JO73 8514 8514 8514
50. SP8UFT 2 KO11 3314 4996 8310 8310
51. SP9HVV 2 KN09 5652 2511 8163 8163
52. SQ6LZA 2 JO80 5003 2655 7658 7658
53. SQ1LU 1 JO73 7192 7192 7192
54. SP9SDR 1 JN99 6872 6872 6872
55. SQ9MYZ 2 JN99 2343 4437 6780 6780
56. SQ3SWF 1 JO82 5389 5389 5389
57. SP9EKF 4 JO90 474 748 1416 2195 4833 4833
58. SP3PWL 1 JO82 4587 4587 4587
59. SP3NYR 2 JO72 2623 1240 3863 3863
60. SP9CQ 1 KN09 3623 3623 3623
61. SP2SC 1 JO94 3226 3226 3226
62. SP9GKJ 1 KN09 3091 3091 3091
63. SQ1FTK 1 JO73 1905 1905 1905
64. SQ5GVY 2 KO02 1748 0 1748 1748
65. SQ5JBO 2 KO02 556 1180 1736 1736
66. SP9ODF 1 KN09 1680 1680 1680
67. SP9BNM 1 JO90 1577 1577 1577
68. SP9CTS 1 JO90 1193 1193 1193
69. SP6GBP 1 JO81 1033 1033 1033

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. UA2FT 4 KO04 10258 27786 21336 17877 77257 77257
2. LY2FN 2 KO14 18088 12251 30339 30339

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1JNY 10 JO73 25754 21205 31152 23326 25673 31605 26201 28371 37875 29371 280533 259328
2. SP2DDV 10 JO83 24893 18877 21102 8661 26152 23999 26994 29987 24950 23017 228632 219971
3. SP2WPY 11 JO94 11844 12280 15506 15619 20460 7572 14685 9581 17384 15080 13955 153966 136813
4. SP9SOO 11 JN99 10015 11931 13741 12017 11271 10533 12547 13673 16491 11888 9497 133604 114092
5. SP3JMZ  10 JO82 5091 8048 12965 11398 6306 12897 8118 9483 10924 509 85739 73469
6. SP9MM 12 JO90 4473 5377 9775 4940 6322 5467 10640 10966 10968 13641 8460 2016 93045 81616
7. SP9BGS 10 JN99 1732 1732 75201
JO90 7407 6927 3696 5182 8199 8468 13511 7863 12216 73469
8. SP9ZHR 7 JO90 5571 2747 520 12569 12292 11967 13088 58754 58754
9. SP1LOI 8 JO73 2647 3692 5556 4562 7365 6472 3831 4021 38146 38146
10. SP2QVH 7 JO83 4718 7158 2299 7356 6335 5275 4764 37905 37905
11. SP6FBE 10 JO81 3150 6803 2937 3265 2294 3036 2377 5337 1659 4460 35318 33659
12. SQ2SAT 3 JO83 12388 14366 7801 34555 34555
13. SQ1GU 6 JO74 5342 4605 3910 1427 7332 7291 29907 29907
14. SP3TL  8 JO72 3463 686 1338 2167 3947 2258 7868 7502 29229 29229
15. SP1MVG   5 JO74 4681 6427 7228 4018 2732 25086 25086
16. SP9CLQ 8 KO00 1286 2077 3806 2436 2351 2101 4576 3414 22047 22047
17. SQ9PCA 8 JN99 2914 1636 1811 2438 1105 3275 3278 1323 17780 17780
18. SP1GPY 9 JO73 1311 514 1978 2846 595 2513 3252 1815 2517 17341 17341
19. SP1DFZ 6 JO84 3591 1563 2548 2165 1841 4744 16452 16452
20. SP7TEE 1 JO91 13413 13413 13413
21. SP2FAV   6 JO94 4112 1189 1187 1189 2384 1809 11870 11870
22. SP9WTQ 3 JN99 4940 1846 3720 10506 10506
23. SP3NK 8 JO82 512 1838 512 1130 1158 1136 1136 1832 9254 9254
24. SP3NYF 4 JO72 2100 664 5569 506 8839 8839
25. SP1O 2 JO73 2494 6018 8512 8512
26. SQ3TJD 8 JO82 509 1826 509 1128 1128 1125 1128 1125 8478 8478
27. SQ1FYB 3 JO73 2883 4701 684 8268 8268
28. SP2IPT 1 JO94 5956 5956 5956
29. SQ9MUX 4 JN99 1161 1108 1742 1095 5106 5106
30. SQ6POB 1 JO73 4531 4531 4531
31. SQ1HMA 1 JO73 4460 4460 4460
32. SP9CQ 1 KN09 4269 4269 4269
33. SP9GKJ 1 KN09 4269 4269 4269
34. SQ9MYZ 2 JN99 1255 1165 2420 2420
35. SQ9KPA 2 JO90 1202 1146 2348 2348
36. SQ9OKY 1 JN99 1710 1710 1710
37. SO1RON 2 JO73 506 506 1012 1012
38. SP3IOE 1 JO72 496 496 496
39. SP9APC 1 JN99 0 0 0

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. RO2F 8 KO04 1900 1145 1675 1152 1551 2764 2596 2491 15274 15274

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2DDV 12 JO83 6968 13549 3704 8796 7968 11308 8950 8266 11921 13594 7300 9481 111805 93833
2. SP1JNY 7 JO73 9988 17594 20886 20208 10013 15089 11287 105065 105065
3. SQ5N 7 KO02 4490 7127 9068 10467 8484 7309 8745 55690 55690
4. SP2WPY 8 JO94 3962 1520 6329 7194 12890 6083 8563 5286 51827 51827
5. SP9SOO 10 JN99 4596 3197 6251 3746 5103 4504 5594 7917 3950 3331 48189 48189
6. SP9BGS 7 JO90 577 3232 6512 10226 2834 3784 4191 31356 31356
7. SP6FBE 9 JO81 2089 2089 2163 2669 1422 703 703 1422 1594 14854 14854
8. SP2QVH 5 JO83 2333 515 2176 2156 3922 11102 11102
9. SP9CLQ 9 KO00 1034 585 1139 562 1147 2202 1152 1830 575 10226 10226
10. SP3TL  7 JO72 743 1813 1219 624 624 2106 3005 10134 10134
11. SP3NK 10 JO82 506 1125 506 506 624 1130 1130 624 506 1718 8375 7869
12. SP3JMZ  7 JO82 506 1733 506 506 1495 506 1907 7159 7159
13. SP7TEE 1 JO91 7015 7015 7015
14. SQ1FYB 3 JO73 2050 3275 1296 6621 6621
15. SQ1GU 3 JO74 3064 1275 2129 6468 6468
16. SP9ZHR 1 JO90 5737 5737 5737
17. SP9WTQ 4 JN99 1630 1630 1062 1174 5496 5496
18. SP1O 1 JO73 3280 3280 3280
19. SP6HED 1 JO80 2276 2276 2276
20. SP9CQ 1 KN09 1230 1230 1230
21. SP9GKJ 1 KN09 1230 1230 1230
22. SP9MM  1 JO90 1102 1102 1102
23. SP1WSR 1 JO73 602 602 602

Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. RO2F 4 KO04 1897 2203 1551 2297 7948 7948
2. LY2FN 1 KO14 6111 6111 6111
3. S3NK 1 JO82 506 506 506

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator Pasmo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1JNY 4 JO73 2,3 GHz 8304 14432 11200 8008 41944 41944
2. SP3TL  7 JO72 2,3 GHz 1219 2501 624 2048 1219 1515 3004 12130 12130
3. SP9SOO 8 JN99 2,3 GHz 608 1588 1588 1588 1588 1152 672 672 9456 10118
3,4 GHz 662 662
4. SP3NK 6 JO82 2,3 GHz 624 624 624 624 624 624 3744 3744