Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP3TL  12 JO72 1949 3156 3190 2509 2385 7917 1830 2604 3128 3578 1949 3243 37438 31710
2. SP3JMZ  10 JO82 1766 2399 2399 1150 2718 7416 2572 5032 5662 506 31620 31114
3. SN2DX 3 JO93 1356 1356 21052 23764 23764
4. SP1GPY 10 JO73 1311 1515 595 5396 1807 1297 1860 1210 1297 2563 18851 18256
5. SP3NK 11 JO82 1130 260 1827 1838 1130 1326 1832 1832 1956 1301 1832 16264 14874
6. SP1MVG   4 JO74 3217 3609 2898 2166 11890 11890
7. SP3MYS 6 JO91 641 1364 1364 1364 6456 641 11830 11830
8. SQ9PCA 2 JN99 10450 593 11043 11043
9. SQ3TJD 4 JO82 1826 1237 1125 1823 6011 6011
10. SQ9KPA 3 JO90 1061 1042 1054 3157 3157
11. SP9MM  2 JO90 1114 1069 2183 2183
12. SP1WSR 1 JO73 1958 1958 1958
13. SP9BGS 1 JO90 1071 1071 1071
14. SP9ZHR 1 JO90 1065 1065 1065
15. SQ1HMA 1 JO73 632 632 632
16. SO1RON 1 JO73 593 593 593
17. SQ1FYB 1 JO73 570 570 570

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP6TRX 10 JO71 3188 5307 5237 8305 9202 13002 9339 10017 10746 74343 74408
KO13 3253 3253
3. SN3W 11 JO92 7391 6145 4902 6523 5347 6317 12357 6203 7067 1407 10655 74314 68005
4. SP9HWY 11 JO90 3422 5038 4541 3748 6995 4250 4369 5797 4086 4957 4865 52068 44898
5. SN2DX 10 JO93 4786 4973 4187 3803 4809 2087 4199 4099 5893 3466 42302 40215
6. SP3JMZ  10 JO82 5143 4130 3020 2626 6397 2626 3098 3563 1379 604 32586 31982
7. SP1MVG   6 JO74 2437 5457 3040 4912 6043 6077 27966 27966
8. SP3OCC 5 JO92 6726 6191 5406 4048 5517 27888 27888
9. SP2DDV 6 JO83 3663 4095 3438 4506 3404 2781 21887 21887
10. SP8WJW 4 KN09 1541 7753 3531 4543 17368 17368
11. SQ1FYB 3 JO73 2595 1269 1810 5674 5674
12. SP7TEE 1 JO91 5536 5536 5536
13. SP1WSR 2 JO73 1924 3431 5355 5355
14. SP2DMB 2 JO92 1879 1731 3610 3610
15. SQ3IZ 1 JO93 2284 2284 2284
16. SQ3PBA 2 JO92 501 1226 1727 1727
17. SP9HVV 1 KN09 807 807 807
18. SP1GPY 1 JO73 515 515 515

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SO3Z 11 JO82 24698 35711 43011 45482 50273 44374 47785 54437 50281 31417 34474 461943 405828
2. SP1JNY 11 JO73 33366 41009 41440 40844 39515 41840 40604 40481 32492 40628 44958 437177 371319
3. SP2DDV 11 JO83 23856 21748 14520 28533 25350 22628 18424 35520 25977 28166 23094 267816 234872
4. SP6TRX 8 JO71 12650 17326 20110 24950 47059 32932 31129 36324 222480 222480
5. SN2DX 10 JO93 19662 19233 17211 20370 24323 15907 23666 23374 27154 20430 211330 195423
6. SP7TEE 7 JO91 29045 21325 31762 33417 20277 30308 25467 191601 191601
7. SQ1FYB 11 JO73 10702 10872 18613 16927 17833 16819 17764 17767 16257 17755 21471 182780 161206
8. SP1MVG   8 JO74 24958 21685 20909 10919 21277 24162 24157 29106 177173 177173
9. SQ1GU 10 JO74 14818 19085 14399 9923 1726 9809 26943 16758 18027 20286 151774 150048
10. SQ6ISM 11 JO81 4155 12390 13488 15742 17376 8916 15016 14718 16963 22057 17493 158314 145243
11. SP3JMZ  10 JO82 13889 15228 16069 17692 10434 17338 11703 15922 15431 11196 144902 134468
12. SQ9PUT 11 JN99 11031 5076 7333 12019 10489 9118 11032 11930 14527 17625 14119 124299 111890
13. SP1LOI 11 JO73 7819 10292 8230 11488 12093 18090 11051 10977 12785 10447 14302 127574 111525
14. SP2WPY 11 JO94 15545 7966 11121 14623 4567 12364 12306 7743 3759 15156 11174 116324 107998
15. SP9ZHR 12 JO90 8828 6393 11294 9021 11798 9115 9494 8938 16074 3820 17424 13578 125777 106736
16. SP2FAV   10 JO93 8188 8188 100567
JO94 10095 14905 10760 12244 8531 8804 16313 10727 6400 98779
17. SP4SAS 5 JO93 17726 21132 21498 21523 22083 103962 103962
18. SP1NKF 9 JO74 8532 7929 7530 11156 4759 13958 15260 14066 18836 102026 102026
19. SQ9PCA 9 JN99 10071 8551 8230 6515 11839 9394 12365 10421 11191 88577 88577
20. SP6MRM 10 JO81 7066 10832 7420 12578 7491 6553 5004 14714 9235 10872 91765 86761
21. SP9BGS 10 JO90 5192 8461 2369 5314 8709 7218 4676 7099 14664 14803 78505 76136
22. SP9MM  11 JO90 1703 1776 3414 6169 3676 6848 9607 8403 11306 11038 10064 74004 70525
23. SP1DFZ 8 JO84 2199 6311 5272 7380 11845 10248 7313 10023 60591 60591
24. SQ2SAT 3 JO83 18872 15375 21576 55823 55823
25. SP1APK 4 JO74 8947 12719 10565 17726 49957 49957
26. SP1GPY 9 JO73 3903 5223 3787 5778 4564 5007 5660 4683 4471 43076 43076
27. SP2FRY 4 JO83 8364 8787 11055 13936 42142 42142
28. SQ6POM 5 JO81 5693 6822 7134 5925 14157 39731 39731
29. SP9CLQ 8 KO00 4459 5030 2933 3228 3614 7771 2101 2527 31663 31663
30. SP3TL  6 JO72 8892 4426 3203 6155 743 8097 31516 31516
31. SP9KAO 4 KO00 6596 10360 5074 6620 28650