Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2017 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1JNY 4 JO73 7851 6208 7456 52304 73819 73819
2. SP1GPY 5 JO73 2791 2821 3105 1424 25628 35769 35769
3. SP2HHX 4 JO94 2622 23701 1480 3954 31757 31757
4. SP8SN 2 KO11 207 29382 29589 29589
5. SP3NK 4 JO82 2418 1794 1794 2418 8424 8424
6. SQ3TJD 4 JO82 2412 1793 1793 2412 8410 8410
7. SP3SXA 4 JO81 2149 1456 1456 2149 7210 7210
8. SP3TL  1 JO72 3381 3381 3381
9. SP7TEE 1 JO91 3308 3308 3308
10. SP3KEY 1 JO71 2120 2120 2120
11. SP1JQJ 4 JO73 510 510 520 510 2050 2050
12. SP9EKF 2 JO90 526 542 1068 1068
13. SP9BGS 2 JO90 516 547 1063 1063
14. SQ6POM 1 JO81 940 940 940
15. SP3UR 1 JO92 796 796 796
16. SO1RON 1 JO73 506 506 506

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2017 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP6TRX 6 JO71 5649 2876 7161 3146 1217 3971 24020 24020
2. SQ8AQX 8 KO00 1439 1202 8582 1202 1537 1141 1232 2593 18928 18928
3. SP8SN 2 KO11 136 14934 15070 15070
4. SP1GPY 3 JO73 2457 2793 2754 8004 8004
5. SP3TL  1 JO72 2707 2707 2707
6. SP8EEX 3 KO00 505 505 505 1515 1515
7. SP3CMX 1 JO72 623 623 623
8. SQ6POM 1 JO81 524 524 524

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2017 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1JNY 8 JO73 41106 57141 43007 37366 32670 59574 54939 47607 373410 373410
2. SP2FRY 12 JO83 23431 26727 30730 33718 32230 32812 31019 32910 37170 35147 32226 35164 383284 302396
3. SN1I 12 JO84 18162 19823 22021 24410 6384 17704 7937 31193 37205 33624 34631 23700 276794 244769
4. SP2CNW / SN2DX 10 JO93 16587 14759 25554 10429 17262 19376 23254 28563 25455 19199 200438 190009
5. SQ9PUT 10 JN99 14759 22138 23139 22885 17074 4950 19305 24640 23975 10778 183643 178693
6. SP2HHX 9 JO94 6798 12583 6995 22112 12969 29862 32506 29033 25765 178623 178623
7. SP6TRX 6 JO71 19109 21312 26935 31778 33299 23364 155797 155797
8. SN1R 9 JO74 13018 12766 21404 16054 17563 20196 17054 15178 18704 151937 151937
9. SP3UCA 8 JO92 10046 19318 19716 22443 4300 17890 11137 20996 125846 125846
10. SP7TEE 5 JO91 21193 25817 23727 28376 23660 122773 122773
11. SP4SAS 5 JO93 17028 23395 23583 26231 19946 110183 110183
12. SQ6POM 7 JO81 14668 21838 17170 19918 8727 17913 7496 107730 107730
13. SQ1FYB 5 JO73 12734 14773 17228 17114 14133 75982 75982
14. SP3KEY 8 JO71 8023 6628 1808 8838 2381 19631 18686 9848 75843 75843
15. SP6FXF 4 JO70 15993 17441 19705 18704 71843 71843
16. SQ6POB 7 JO73 5063 6477 9552 17824 7604 10369 10913 67802 67802
17. SQ1GU 4 JO74 9894 13634 19479 16689 59696 59696
18. SQ8AQX 8 KO00 5516 9713 9537 3027 9854 6576 6918 7396 58537 58537
19. SP9BJV 8 JO90 2050 4792 1135 11111 10342 10126 9804 8052 57412 57412
20. SP1MVG   3 JO74 17477 16751 21388 55616 55616
21. SO1RON 9 JO73 1255 3660 4498 6815 6552 8421 7245 8607 2716 49769 49769
22. SQ3NMV 10 JO82 2478 4053 4908 4321 1921 4203 11022 5317 8833 3055 50111 48190
23. SQ9PCA 5 JN99 3095 11673 7646 13820 6320 42554 42554
24. SP2FAV   4 JO94 5987 12609 12118 5646 36360 36360
25. HF3P 5 JO82 4905 3171 2079 14602 6996 31753 31753
26. SP6GF 4 JO81 5865 8055 8328 7818 30066 30066
27. SQ7OYG 3 JO91 9084 14266 6616 29966 29966
28. SP2DDV 1 JO83 26624 26624 26624
29. SP1GPY 6 JO73 2925 5769 4059 5409 4867 2926 25955 25955
30. SN30PSM 6 JO82 1679 2242 7581 5243 5717 2317 24779 24779
31. SP1N 3 JO73 5770 8763 9835 24368 24368
32. SO3Z 1 JO82 21727 21727 21727
33. SP9ZHR 3 JO90 13533 5803 1541 20877 20877
34. SP2WPY 2 JO94 9342 11102 20444 20444
35. SP5BRD 2 KO02 11708 8627 20335 20335
36. SP8WJW 2 KN09 9077 9268 18345 18345
37. SP6KEP 2 JO90 6333 12003 18336 18336
38. SP3NK 6 JO82 3093 2503 2203 3953 2418 1794 15964 15964
39. SP9CQ 4 KN09 3659 3346 3775 2762 13542 13542
40. SQ3TJD 6 JO82 2420 1793 1793 2412 2412 1793 12623 12623
41. SQ3SWF 2 JO82 1956 9578 11534 11534
42. SP3SXA 6 JO81 2149 1456 1456 2149 2149 1456 10815 10815
43. SQ3KLK 1 JO82 10106 10106 10106
44. SP9WTQ 3 JN99 3757 1891 3763 9411 9411
45. SP1NQN 1 JO84 9102 9102 9102
46. SQ9DDA 2 KO00 1825 7220 9045 9045
47. SQ9KPA 4 JO90 1291 2643 2035 2700 8669 8669
48. SP9BGS 3 JO90 2314 4379 1183 7876 7876
49. SP3IQ   1 JO82 7409 7409 7409
50. SP3PSM 2 JO82 2912 4245 7157 7157
51. SQ2SAT 1 JO83 7085 7085 7085
52. SP3TLJ 1 JO82 6934 6934 6934
53. SP3TL  2 JO72 3154 3491 6645 6645
54. SQ9NIN 2 JO90 1448 4705 6153 6153
55. SP2MHC 2 JO94 3865 1945 5810 5810
56. SP9DEM 1 JO90 3838 3838 3838
57. SO9ARC 2 JO90 2624 509 3133 3133
58. SO3AK 1 JO82 2681 2681 2681
59. SQ9CYD 1 JO90 1873 1873 1873
60. SQ9JXN 2 JO73 714 1143 1857 1857
61. SP9RQH 1 JO90 1338 1338 1338
62. SP9RVF 1 JO90 1296 1296 1296
63. SP9PGE 1 JO90 1282 1282 1282
64. SP9DNO 1 JO90 1127 1127 1127
65. SP9CTS 1 JO90 618 618 618
66. SP1JQJ 1 JO73 510 510 510
67. SP8OOU 1 KO10 120 120 120

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2R 6 KO15 44078 44990 45061 48966 28616 52913 264624 264624
2. LY2HM 8 KO15 15260 20690 20201 23599 24661 25134 24023 33157 186725 186725
3. EW3AA 6 KO12 16792 17110 18589 19161 24124 22380 118156 118156
4. LY2FN 6 KO14 13462 17324 22137 25447 20263 12798 111431 111431
5. RA2FB 4 KO05 8943 9159 12295 9840 40237 40237
6. LY3PEJ 3 KO15 6391 10434 8366 25191 25191
7. EU3AI 1 KO22 13303 13303 13303
8. RA2FGG 1 KO04 12639 12639 12639
9. EU1AI 1 KO33 11232 11232 11232

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2017 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2FRY 12 JO83 21752 26461 21629 22258 21165 26400 25746 23256 25403 28535 24151 21889 288645 224099
2. SP2DDV 10 JO83 19154 24338 25364 21171 25499 27057 26831 23966 21875 16133 231388 215255
3. SN1I 11 JO84 11232 27370 15068 15436 19078 18746 19875 27292 22498 16234 12252 205081 181597
4. SP1JNY 6 JO73 29901 30667 30644 31249 39073 30570 192104 192104
5. SP6RGB 9 JO71 16238 6288 11380 10676 17367 12403 11796 14577 10709 111434 111434
6. SP9SOO 6 JN99 20148 11723 7934 8782 11794 9393 69774 69774
7. SP2HHX 9 JO94 4526 5013 10823 15673 6836 8313 6326 3862 2732 64104 64104
8. SP2QVH 6 JO83 4264 7730 9734 7345 5685 3485 38243 38243
9. SP2FAV   6 JO94 10163 2921 3193 6824 1255 1274 25630 25630
10. SQ2SAT 2 JO83 13905 9855 23760 23760
11. SQ1GU 1 JO74 23053 23053 23053
12. SP1GPY 5 JO73 4889 10700 2186 2922 1889 22586 22586
13. SP2WPY 2 JO94 12933 5943 18876 18876
14. SQ3NMV 5 JO82 1484 10743 1991 2236 1580 18034 18034
15. SQ6POB 4 JO73 1530 4434 1930 7227 15121 15121
16. HF3P 3 JO82 589 9977 3531 14097 14097
17. SQ1FYB 1 JO73 12850 12850 12850
18. SQ3SWF 4 JO82 2166 4945 3784 1777 12672 12672
19. SP1MVG   1 JO74 11892 11892 11892
20. SP3NK 4 JO82 2470 2929 1816 2480 9695 9695
21. SP3TL  2 JO72 6241 3426 9667 9667
22. SP3KEY 4 JO71 1104 5736 2009 794 9643 9643
23. SQ3TJD 5 JO82 2422 1793 1793 2412 698 9118 9118
24. SP9BJV 5 JO90 549 1061 1412 2538 2655 8215 8215
25. SP3SXA 4 JO81 2149 1456 1456 2149 7210 7210
26. SP6FXF 2 JO70 1643 5450 7093 7093
27. SP3PSM 2 JO82 557 6480 7037 7037
28. SO1RON 3 JO73 4875 506 506 5887 5887
29. SP1N 2 JO73 702 2720 3422 3422
30. SN30PSM 2 JO82 2223 700 2923 2923
31. SP1JQJ 3 JO73 510 1850 510 2870 2870
32. SP9BGS 1 JO90 2684 2684 2684
33. SQ9DDA 1 KO00 2520 2520 2520
34. SP3CMX 1 JO72 1096 1096 1096
35. SP9RVF 1 JO90 1061 1061 1061
36. SO9ARC 1 JO90 1056 1056 1056
37. SP6RW 1 JO81 218 218 218

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2R 6 KO15 26489 25337 27880 29971 29362 27858 166897 166897
2. EW3AA 5 KO12 5134 15343 8566 6850 9311 45204 45204
3. EU4AX 2 KO13 7499 6109 13608 13608
4. EU1AI 1 KO33 9843 9843 9843
5. RA2FGG 1 KO04 8327 8327 8327

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2017 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2DDV 9 JO83 3976 4578 8250 2905 5166 8910 16604 13581 10387 74357 74357
2. SP2QVH 7 JO83 3037 4666 1410 1424 11047 8982 5394 35960 35960
3. SP7TEE 2 JO91 7102 6358 13460 13460
4. SP1GPY 4 JO73 3521 2594 2362 3091 11568 11568
5. SP3TL  2 JO72 3430 3426 6856 6856
6. SP3NK 3 JO82 2418 1794 2418 6630 6630
7. SQ3TJD 3 JO82 2412 1793 2412 6617 6617
8. SP3SXA 3 JO81 2149 1456 2149 5754 5754
9. SQ2SAT 1 JO83 5171 5171 5171
10. SQ7OYG 1 JO91 3270 3270 3270
11. SQ9KPA 2 JO90 570 1240 1810 1810
12. SQ3NMV 1 JO82 1437 1437 1437
13. SP9BGS 1 JO90 1402 1402 1402
14. SP3IQ   1 JO82 1186 1186 1186
15. SP1JQJ 1 JO73 510 510 510

Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2R 7 KO15 17285 13925 13770 15090 13652 19183 8058 100963 100963
2. RA2FGG 3 KO04 3696 6102 3643 13441 13441
3. LY2FN 1 KO14 4427 4427 4427

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2017 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator Pasmo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP3TL  2 JO72 2,3 GHz 2835 1399 4234 4234
2. SP3NK 1 JO82 2,3 GHz 1716 1716 1716
3. SQ3TJD 1 JO82 2,3 GHz 1714 1714 1714
4. SP3SXA 1 JO81 2,3 GHz 1368 1368 1368

Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator Pasmo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2R 1 KO15 10 GHz 3130 3130 3130