Lista rekordów ODX Tropo z SP dla pasma 3cm (10 GHz)

Ostatnia aktualizacja: 2012-01-21

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP6GWB  JO80JG SM0DFP JP90JC 1101 2010-10-08 19:43
2 SP6GWB  JO80JG F6DKW JN18CS 1065 2007-10-11 QSL QSL
3 SP6GWB/P JO80JG OZ1FF JO45BO 829 2001-10-20 QSL QSL
4 SP3RBF JO71RW OZ1IPU JO57GH 677 1996-08-20 QSL QSL
5 SP6GWB/P JO80JG DK0OG JN68GI 375 1996-08-03 QSL QSL
6 SO3EP JO81SX OK1KIR/P JO60LJ 365 1995-07-08
7 SO3EP JO81SX OK5VHF/P JO70UR 189 1995-07-08
8 SP9NLY  JO90NU SP9PMI JO90NS 10 1994-07-16

Brak zgłoszonych rekordów ODX EME w SP w paśmie 3cm (10 GHz)

Lista rekordów ODX RS z SP dla pasma 3cm (10 GHz)

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-30

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP6ASD JO81LD I4XCC JN63HW 865 2012-07-01 16:45 QSL
2 SP6GWB  JO80JG I6XCK JN63QO 785 2008-07-06
3 SP6GWB  JO80JG I4XCC JN63GV 778 2007-07-08 QSL