Lista „Kandydaci PK UKF” obejmuje osoby, które zgłosiły chęć przystąpienia do organizacji „Polski Klub UKF – Stowarzyszenie Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich”.

Aby znaleźć się na liście należy wypełnić deklarację kandydata i przesłać ją wraz z listą łączności do Sekretarza Stowarzyszenia.

Lista zawiera wyłącznie osoby, które opłaciły składki członkowskie wymagane zgodnie z §18 Statutu Stowarzyszenia PK UKF. Składki za dany rok mogą być uiszczone do daty corocznego Zjazdu PK UKF. Osoby, które nie znajdują się na liście mogą sprawdzić swoje zaległości składkowe na stronie Składki. Wpłata zaległych składek pozwoli przywrócić członkostwo w Stowarzyszeniu PK UKF

lp Znak Imię Nazwisko Data zgłoszenia Uwagi
1 SP5JLQ Marek Dankowski Październik 2006
2 SP2BE Tobiasz Gondzik Kwiecień 2022
3 SP8LZF Henryk Łukaszuk Kwiecień 2022