Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2008 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP4SAS 11 JO93 3654 6539 21309 20138 26084 18879 25115 22327 34214 33204 17147 228610 218417
2. SP2IPK 12 KO14 9536 13626 13119 16411 21699 19757 15941 15607 20940 25761 29673 17770 219840 183559
3. SP1MVG 3 JO73 13328 23219 17907 54454 54454
4. SN2K 4 JO94 5768 11106 19043 10555 46472 46472
5. SP7OGP 6 KO01 7108 8737 8788 7099 8831 3959 44522 44522
6. SP2FAV 6 JO94 3662 5453 4310 13409 10961 1371 39166 39166
7. SP5QAT 4 KO02 9564 9980 6900 9687 36131 36131
8. SP7FDV 5 JO91 2227 4028 2047 4799 6281 19382 19382
9. SP1RKT 1 JO84 16931 16931 16931
10. SP9BGS 2 JO90 2164 6220 8384 8384
11. SO1RON 1 7055 7055 7055
12. SP2WPY 2 JO94 4783 2132 6915 6915
13. SP7VVB 1 JO91 4888 4888 4888
14. SP1O 1 JO73 3281 3281 3281
15. SQ6VY 1 JO81 1364 1364 1364
16. SP2IQW 8 JO94 11258 7901 16809 16647 6720 10554 31281 11212 112382 CheckLog

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2SA 8 JO93 24827 24822 31498 26783 27715 29109 34276 42571 241601 241601
2. YL3GDR 4 KO26 16065 32524 33719 63064 145372 145372
3. YL2GJW 5 KO06 28850 24809 24484 25958 32156 136257 136257
4. RU2FM 3 KO04 7681 9761 9539 26981 26981

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2008 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2IPK 11 JO93 3066 4107 2836 2916 6377 4863 3091 5681 9379 5033 8119 55468 49716
2. SP9SOO 12 JN99 5097 3854 3287 4040 3613 4832 6378 3877 3625 5587 3666 4428 52284 41759
3. SP9VVB 10 JO91 3558 2486 2685 3583 2607 4125 3232 2631 3388 2848 31143 28657
4. SP9BGS 4 JO90 3300 4254 3090 2071 12715 12715
5. SP1MVG 2 JO73 2927 7520 10447 10447
6. SP1O 1 JO73 6499 6499 6499
7. SQ1HMA 1 JO73 5319 5319 5319
8. SP3HTF 2 JO72 1145 1418 2563 2563
9. SP6FBE 1 JO81 2496 2496 2496
10. SP6RGV 1 JO81 2209 2209 2209
11. SQ9IAJ/p 1 KN09 1241 1241 1241
12. SP2DMB/3 1 JO92 1079 1079 1079

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2SA 6 KO14 12652 10143 15672 18664 18273 16353 91667 91667

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2008 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 1,3GHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP9SOO 12 JN99 1211 2671 1169 2066 2766 1542 1163 1842 1976 2121 2743 2048 23218 19775
2. SP2IPK 7 JO93 3393 5275 924 1750 1184 2108 1692 16326 16326
3. SP9BGS 4 JO90 731 1253 1138 4395 4395
4. SP6FBE 1 JO81 703 703 703
5. SN9M 1 JO90 543 543 543

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2008 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator Pasmo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP9SOO 2 JN99 2,3 GHz 1091 1182 2273 2273