FAQ2018-07-27T23:55:47+02:00
1. Jakie zawody rozgrywane są na UKF2018-07-27T23:09:53+02:00

Istnieje wiele zawodów organizowanych na pasmach UKF organizowanych i rozliczanych przez różne organizacje. Do najważniejszych zawodów można zaliczyć:

Próby Subregionalne, Zawody mikrofalowe, Zawody IARU, Zawody MMC, Zawody JT65a oraz Zawody SP Activity Contest (SPAC).

2. Co to są Próby Subregionalne?2018-07-27T23:07:18+02:00

Próby Subregionalne to zawody odbywające się w pierwszy pełny weekend marca (I Próby Subregionalne), maja (II Próby Subregionalne) oraz lipca (III Próby Subregionalne). Zawody te są przez niektórych ultrakrótkofalowców traktowane jako przygotowanie do najważniejszych zawodów organizowanych na UKF, jakimi są zawody IARU. Próby Subregionalne są organizowane przez lokalne organizacje zrzeszające entuzjastów pracy na UKF w różnych krajach. Zawody odbywają się w tym samym czasie w większości krajów. Każdy organizator (kraj) ma własny regulamin i reguły rozliczania tych zawodów. Zawody są rozliczane na poziomie krajowym – nie ma generalnej oficjalnej klasyfikacji międzynarodowej. Logi za zawody przyjmowane są przez automat PK UKF.

3. Na jakich pasmach rozgrywane są Próby Subregionalne?2018-07-27T23:10:40+02:00

Próby Subregionalne rozgrywane są na wszystkich pasmach UKF od 6 metrów w górę (z wyłączeniem 4 metrów – 70 MHz).

4. Co to są Zawody Mikrofalowe?2018-07-27T23:12:47+02:00

Zawody Mikrofalowe to zawody odbywające się w pierwszy pełny weekend czerwca. Regulamin zawodów jest praktycznie identyczny jak w przypadku Prób Subregionalnych. Zawody jak sama nazwa wskazuje mają jednak na celu zwiększenie aktywności na wyższych pasmach UKF – mikrofalach, które zaczynają się od pasma 23 cm (1296 MHz). Do 2009 roku zawody te odbywały się tylko i wyłącznie na pasmach mikrofalowych od 23 cm (1296 MHz) w górę. Zjazd PK-UKF w Wadowicach w 2008 roku zatwierdził zmianę regulaminu i dopuścił rozgrywanie zawodów na wszystkich pasmach UKF od 6 metrów w górę. 50 Zjazd PK UKF w Zieleńcu, który odbył się 20-21 sierpnia 2011 roku zmienił nazwę tych zawodów na ‚Zawody Mikrofalowe i UKF’. Zawody odbywają się w tym samym czasie w większości krajów. Każdy organizator (kraj) ma własny regulamin i reguły rozliczania tych zawodów. Zawody są rozliczane na poziomie krajowym – nie ma generalnej oficjalnej klasyfikacji międzynarodowej. Logi za zawody przyjmowane są przez automat PK UKF.

5. Na jakich pasmach rozgrywane są Zawody Mikrofalowe?2018-07-27T23:13:04+02:00

Zawody Mikrofalowe rozgrywane są aktualnie na wszystkich pasmach UKF od 6 metrów w górę (z wyłączeniem 4 metrów – 70 MHz). Do 2009 roku zawody te odbywały się tylko i wyłącznie na pasmach mikrofalowych od 23 cm (1296 MHz) w górę. Zjazd PK-UKF w Wadowicach w 2008 roku zatwierdził zmianę regulaminu i dopuścił rozgrywanie zawodów na wszystkich pasmach UKF od 6 metrów w górę.

6. Co to są Zawody IARU 50 MHz?2018-07-27T23:13:29+02:00

Zawody IARU 50 MHz to zawody odbywające się w trzeci pełny weekend czerwca. Rozgrywane są tylko i wyłącznie w paśmie 50 MHz. Zawody są organizowane oraz rozliczane przez jedno ze stowarzyszeń należących do IARU. Każde zawody w poszczególnych latach mogą być rozliczane przez inne stowarzyszenie. Regulamin zawodów jest wspólny dla wszystkich uczestników zawodów. Zawody są rozliczane na poziomie I Regionu IARU – istnieje generalna klasyfikacja. Niektóre kraje prowadzą również lokalną klasyfikację zawodów uwzględniającą tylko stacje z danego kraju. Zgodnie z aktualnym regulaminem zawodów logi za zawody przyjmowane są przez automat PK UKF, a następnie przesyłane przez Contest Managera do organizacji rozliczającej dane zawody w danym roku.

7. Na jakich pasmach rozgrywane są Zawody IARU 50 MHz?2018-07-27T23:15:09+02:00

Zawody IARU 50 MHz rozgrywane są tylko i wyłącznie w paśmie 50 MHz.

8. Co to są Zawody IARU VHF?2018-07-27T23:15:31+02:00

Zawody IARU VHF to zawody odbywające się w pierwszy pełny weekend września. Rozgrywane są tylko i wyłącznie w paśmie 2 metrów (144 MHz). Zawody są organizowane oraz rozliczane przez jedno ze stowarzyszeń należących do IARU. Każde zawody w poszczególnych latach mogą być rozliczane przez inne stowarzyszenie. Regulamin zawodów jest wspólny dla wszystkich uczestników zawodów. Zawody są rozliczane na poziomie I Regionu IARU – istnieje generalna klasyfikacja. Niektóre kraje prowadzą również lokalną klasyfikację zawodów uwzględniającą tylko stacje z danego kraju. Zgodnie z aktualnym regulaminem zawodów logi za zawody przyjmowane są przez automat PK UKF, a następnie przesyłane przez Contest Managera do organizacji rozliczającej dane zawody w danym roku.

9. Co to są Zawody IARU UHF?2018-07-27T23:15:59+02:00

Zawody IARU UHF to zawody odbywające się w pierwszy pełny weekend października. Rozgrywane są w paśmie od 70 cm (432 MHz) w górę. Zawody są organizowane oraz rozliczane przez jedno ze stowarzyszeń należących do IARU. Każde zawody w poszczególnych latach mogą być rozliczane przez inne stowarzyszenie. Regulamin zawodów jest wspólny dla wszystkich uczestników zawodów. Zawody są rozliczane na poziomie I Regionu IARU – istnieje generalna klasyfikacja. Niektóre kraje prowadzą również lokalną klasyfikację zawodów uwzględniającą tylko stacje z danego kraju. Zgodnie z aktualnym regulaminem zawodów logi za zawody przyjmowane są przez automat PK UKF, a następnie przesyłane przez Contest Managera do organizacji rozliczającej dane zawody w danym roku

10. Co to są Zawody MMC?2018-07-27T23:17:27+02:00

Zawody MMC (Marconi Memorial Contest) to zawody odbywające się w pierwszy pełny weekend listopada. Rozgrywane są w paśmie 2 metrów (144 MHz) wyłącznie emisją CW. Zawody są organizowane oraz rozliczane przez ARI (włoski odpowiednik PZK). Logi za zawody są przyjmowane przez automat PK UKF, a następnie przesyłane przez Contest Managera do ARI.

11. Co to są Zawody Letnie?2018-07-27T23:17:41+02:00

Zawody Letnie to zawody odbywające się w pierwszy pełny weekend sierpnia. Rozgrywane są na wszystkich pasmach UKF od 6 metrów w górę (z wyłączeniem 4 metrów – 70 MHz). Zawody są organizowane przez PZK, a rozliczane przez PK UKF.

12. Co to są zawody SP Activity Contest (SPAC)?2018-07-27T23:18:08+02:00

Zawody SP Activity Contest lub w skrócie SPAC to zawody aktywności SP organizowane przez Stowarzyszenie PK UKF. Odbywają się w paśmie 144 MHz w każdy pierwszy wtorek miesiąca, 432 MHz w każdy drugi wtorek miesiąca, 1296 MHz w każdy trzeci wtorek miesiąca, na mikrofalach (od 2320 MHz w górę) w każdy czwarty wtorek miesiąca oraz na 50 MHz w każdy drugi czwartek miesiąca. Są to zawody prowadzone na zasadach honorowych tzn. nie wymaga się nadsyłania logów (chociaż jest to bardzo mile widziane) – należy po prostu przeprowadzić jak największą liczbę łączności z jak największą liczbą 4-znakowych pól QTH Locatora (każdy nowy lokator, łącznie z własnym, daje dodatkowe 500 punktów). Klasyfikacja stacji odbywa się w sekcji OPEN SP (stacje SP niezależnie od liczby operatorów) oraz OPEN (stacje z poza SP). Końcowy wynik SP Activity Contest to suma punktów za 9 najlepszych wyników w ciągu roku dla każdego pasma – szczegóły w regulaminie.

1. Na jaki adres należy przesyłać logi za zawody UKF?2018-08-27T19:02:34+02:00

Na jaki adres należy przesyłać logi za zawody UKF?
Generalnie log należy przesłać na adres podany przez organizatora zawodów w regulaminie.
Logi za wszystkie międzynarodowe zawody UKF wymienione niżej, w tym organizowane przez IARU, tj.:

  • 1. Subregional Contest (I Próby Subregionalne – marzec)
  • 2. Subregional Contest (II Próby Subregionalne – maj)
  • 3. Subregional Contest (III Próby Subregionalne – lipiec)
  • Microwave Contest (Zawody Mikrofalowe – czerwiec)
  • IARU 50/70 MHz Contest (czerwiec)
  • IARU VHF Contest (wrzesień)
  • IARU UHF/MW Contest (październik)
  • Marconi Contest (Zawody MMC- listopad)

przesyłamy na adres: https://iaru.oevsv.at/

Aby porównać się z innymi stacjami polskimi zachęcamy do przesłania logu za zawody międzynarodowe w/w jak również za Zawody Letnie (sierpień) na adres: http://vhfcontests.pk-ukf.pl

Logi za Zawody Aktywności SPAC (Sp Activity Contest) przesyłamy na adres: http://spac.pk-ukf.pl

2. Ile mam czasu na nadesłanie logu za zawody? Jaki jest termin nadesłania logu za zawody?2018-08-29T18:59:11+02:00

Termin nadsyłania logów jest określony przez organizatora zawodów w regulaminie. Regulaminy zawodów można znaleźć przechodząc ze strony głównej PK UKF na podstronę Zawody / Kalendarz i zawody. Automatycznie wyświetli się nam lista przyszłych zawodów wraz z datą, czasem trwania i pasmami. Dalej znajdują się linki do regulaminów dostępne dla większości zawodów w języku polskim i angielskim.
Generalnie aktualnie organizowane lub współorganizowane zawody wymagają nadesłania logów w terminie 7 dni po zakończeniu zawodów.

3. W jakim formacie należy nadsyłać logi za zawody UKF?2018-08-27T19:07:54+02:00

Logi za zawody należy nadsyłać w fromacie EDI (Electronic Data Interchange). Format ten został opracowali w 1995 roku  Bo Hansen OZ1FDJ oraz Søren Pedersen OZ1FTU i jest zatwierdzony przez I Region IARU jako obowiązujący format nadsyłania logów za zawody na pasmach powyżej 30 MHz. Plik tekstowy w formacie EDI należy przesłać zgodnie z instrukcją podana na stronie, gdzie należy wysłać log.

4. Czy można nadesłać log papierowy?2018-08-27T19:09:04+02:00

Logi papierowe za zawody UKF nie są akceptowane. System rozliczania zawodów wymaga logów w postaci elektronicznej.

5. Jakie programy można wykorzystać do logowania łączności w czasie zawodów?2018-08-27T19:10:58+02:00

Większość programów służących do prowadzenia dziennika stacyjnego „normalnych” łączności nie nadaje się do pracy w zawodach. Najczęściej do logowania łączności w zawodach wykorzystuje się dedykowane programy, które pozwalają na szybkie wprowadzanie łączności oraz automatyczne podliczanie aktualnego wyniku w zawodach. Do najbardziej popularnych należą: TACLOG, Tucnak, DQR_Log, N1MM i wiele innych.

6. Jak stworzyć plik EDI wymagany przez organizatora w regulaminie zawodów?2018-08-27T19:13:58+02:00

Większość programów służących do elektronicznego logowania łączności w zawodach posiada możliwość generowania plików w formacie EDI. Zanim zaczniemy korzystać z wybranego programu do logowania łączności w czasie zawodów powinniśmy sprawdzić, czy posiada on możliwość generowania logu w formacie EDI. Istnieje również możliwość wprowadzenia łączności do tzw. Logu Online dostępnego na stronie http://ok2kjt.net/edi/ i wygenerowanie pliku EDI. Log Online jest przewidziany do przepisywania łączności z kartki i nie powinien być używany do logowania łączności na bieżąco w czasie zawodów.

7. Wysłałem log email’em do automatu i nie otrzymałem potwierdzenia. Co mam zrobić?2018-08-27T19:15:57+02:00

Logi nadesłane do automatu są przetwarzane wg zasad które opracowano na stronie przyjmowania logów. Nie wszystkie strony przesyłają potwierdzenie. Należy zapoznać się z instrukcją podana na stronie wysyłania logów.

8. Chciałbym zobaczyć wynik innych stacji w zawodach, ale na stronie podane są tylko szczątkowe dane. Co należy zrobić?2018-08-29T18:58:40+02:00

Zgodnie z przyjętymi zasadami w IARU i akceptowanymi przez PK UKF, szczegółowe informacje nt. punktacji, stacji ODX itp. podawane są dopiero po upłynięciu terminu nadsyłania logów. Dzieje się to w sposób w pełni automatyczny, więc jeśli chcemy znać szczegóły nt. osiągniętego wyniku należy poczekać, aż upłynie termin nadsyłania logów za dane zawody.

9. Wysłałem log za zawody i otrzymałem informację: „Ostrzezenie: Data/czas QSO poza terminem zawodow„. Co należy zrobić?2018-08-27T19:18:57+02:00

Ostrzeżenie oznacza, iż wskazane łączności wykazane w logu zostały zapisane w logu z datą i czasem poza terminem zawodów. Przyczyn może być wiele np.: nadesłaliśmy log za inne zawody, zalogowaliśmy łączności z błędną datą i czasem, system logujący nie zmienił daty w trakcie zawodów. To są najczęstsze przyczyny występowania tego błędu. Log należy sprawdzić i przesłać ponownie jeszcze przed terminem upływu przyjmowania logów. Stary log zostanie zastąpiony nowo nadesłanym.

10. Wysłałem log za zawody i otrzymałem informację: „Ostrzezenie: Calkowita liczba deklarowanych punktow – 5514, nie zgadza sie z liczba punktow policzonych – 5503.„. Co należy zrobić?2018-08-27T19:37:09+02:00

Ostrzeżenie oznacza, iż punkty za wszystkie QSO policzone i zsumowane w logu nie zgadzają się z liczbą punktów zadeklarowanych w logu. Niestety niektóre programy nieprawidłowo liczą punkty za łączności. Jest to najprawdopodobniej spowodowane stosowaniem złego algorytmu lub nieprawidłowymi zaokrągleniami w trakcie obliczeń. Niewielka różnica jak w powyższym przykładzie przy założeniu powyżej kilkunastu QSO może wskazywać na problemy złego algorytmu lub nieprawidłowych zaokrągleń programu logując