Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2020 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP8SN 2 KO11 13913 39794 53707 53707
2. SP5BRD 4 KO02 1294 1242 32806 1251 36593 36593
3. SP9SOO 6 JN99 1053 1083 1083 1083 653   1873 5482 5482
4. SQ7KHZ 2 JO91   1231 1873 3104 3104
5. SQ7OFB 2 KO02 1150 1168 2318 2318
6. SP9WTQ 2 JN99 583 549 1132 1132
7. SP7TEE 1 JO91 724 724 724
8. SP9WZO 1 JN99 547 547 547
9. SQ9LPO 1 JN99 547 547 547
10. SP9BNM 1 JO90 534 534 534
11. SP9ZKN 1 JN99 519 519 519
12. SP7VVB 1 JO91 513 513 513
13. SP7GOD 1 JO91 513 513 513
14. SQ3IZ 1 JO92 501 501 501
15. SP3KEY 1 JO71 501 501 501
16. SP3HRN 1 JO71 501 501 501
17. SP3QFE 1 JO92 501 501 501

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. F1CBC 7 JN09   0 17813 0 0 0 0 0 17813 17813

Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2020 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osišgnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierajš 9 najlepszych zgłoszonych wyników w cišgu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SQ7KHZ 1 JO91         611 611 611
2. SP7MTU 1 JO91     555 555 555
3. SP3HRN 1 JO71 501   501 501
4. SP3KEY 1 JO71 501   501 501

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2020 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2FRY 10 JO83 33929 38535 37293   32322 32199 33258 37740 40055 32744 37173   355248 323049
2. SN1I 11 JO84 25009 24268 25272 4186 31314 26848 27518 33935 3487 23826 34863   260526 252853
3. SP2HHX 10 JO94 5753 20759 10580 15359 51087 15904 17599 10235 26243 19921 163440 157687
4. SP7TEE 8 JO91 24738 8545 15731 13466 11665 18909 26384 21819 141257 141257
5. SQ6POM 3 JO71 43130 37130   33868             114128 114128
6. SP5BRD 12 KO02 13693 8587 9835 7620 6453 9024 7941 10720 6670 8863 15589 12638 117633 69890
7. SN6F 6 JO81 19745 18707   8779 19225     11942 7943 86341 86341
8. SP3KEY 10 JO71 14103 9502 7372 9424 14752 4214 12584 4315 6323 7696 90285 86071
9. SP2WPY 8 JO94 1328 12511 9001 11369 14286 17544 10166 5786 81991 81991
10. SQ2SAT 2 JO83     17196           30128 47324 47324
11. SP2AWJ 5 JO83 10209 8355       9822     7396 11025 46807 46807
12. SP2FAV 9 JO94 4974   1926 2789 2814 5208   4819 7597 5383 10366 45876 45876
13. SP2DDV 4 JO83 8577 18695 5253   6970 39495 39495
14. SQ6POB 6 JO73 4868 7596 4696 3848 8491 7371 36870 36870
15. SQ1GU 4 JO74 14230 5155 5193 9596   34174 34174
16. SP1ETT 4 JO74   8138 5301 4289 9183 26911 26911
17. SP3NYF 6 JO72 2927 1550 717 698 10225 3195 19312 19312
18. SP2CNW 2 JO93       3858 14907 18765 18765
19. SQ3SWF 2 JO82         6960 8747 15707 15707
20. SP6URZ 5 JO71 2404 3637 1526   3242 3408 14217 14217
21. SP3SLU 1 JO92           13416 13416 13416
22. SQ5TF 5 KO02       1278 2017 1406 2798 3572 11071 11071
23. SQ2JUL 5 JO93 2007 700 2286 1360   2772 9125 9125
24. SQ3NMV 3 JO82 5234   1792 1921   8947 8947
25. SP3PSM 4 JO82 4421     2057 1319 901 8698 8698
26. SQ7OFB 5 KO02 2923 2476 598 2112 552 8661 8661
27. SP3QDX 1 JO81   8299 8299 8299
28. SQ6NEJ 1 JO80   8180 8180 8180
29. SP5XMU 1 KO02 7931   7931 7931
30. SQ6QV 1 JO80   7931 7931 7931
31. SP3HRN 2 JO71 5832 1109     6941 6941
32. SP8SN 3 KO11 1786 1518   3349 6653 6653
33. SP1WSR 2 JO73 3302   3303 6605 6605
34. SP6OWA 1 JO71 6028   6028 6028
35. SP2GUB 1 JO94 5762 5762 5762
36. SP2QVH 1 JO83   5751   5751 5751
37. SP2GDK 2 JO94 2771 2830   5601 5601
38. SQ9LPO 2 JN99 1940 3520   5460 5460
39. SP9BNM 2 JO90 4583