Dzięki uprzejmości Andrzeja SO3Z i za jego zgodą umieszczamy na naszej stronie najlepszy wykaz przemienników głównie w pasmach 2m i 70cm.
Strona znajduje się pod adresem https://przemienniki.net i oprócz listy zawiera m.in. mapę z rozmieszczeniem przemienników.