Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1WSR 10 JO73 3487 1725 2467 2309 5360 26399 16020 15979 2249 5005 81000 79275
2. SP1MVG 11 JO74 2415 2880 4544 2175 7153 7512 23574 1285 14140 4149 5971 75798 72338
3. SP1JNY 6 JO73 5013 30763 12108 11667 6557 4269 70377 70377
4. SP3JMZ 7 JO82 1163 1824 17438 19426 1876 1838 3525 47090 47090
5. SN2DX 6 JO93 2542 733 25396 15474 1366 633 46144 46144
6. SP3NK 10 JO82 2700 1834 1335 1238 1337 1716 1818 1248 1130 1142 15498 14368
7. SP1FPG 3 JO73 5023 1982 1985 8990 8990
8. SQ3TJD 7 JO82 1118 1126 1238 1223 0 507 5212 6004
JO83 792 792
10. SQ1HMA 2 JO73 3937 632 4569 4569
11. SP1O 3 JO73 591 1680 1669 3940 3940
12. SP3VZY 1 JO82 2095 2095 2095
13. SP2FAV 1 JO94 600 600 600
14. SO1RON 1 JO73 517 517 517

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1MVG 10 JO74 15047 28189 30279 23568 30454 23503 26239 21341 30769 23341 252730 237683
2. SP4TKR 9 KO04 17369 25395 27351 26090 29319 29653 30642 23004 18116 226939 226939
3. SP2HPD 10 JO94 15681 19877 23841 25884 24162 26383 28588 28155 26112 14150 232833 218683
4. SP2DDV 10 JO83 5590 17785 20928 20743 20100 19541 18009 14754 18822 14478 170750 165160
5. SP2CNW / SN2DX 9 JO93 13186 16031 20891 17193 17785 23045 16887 23183 9533 157734 157734
6. SP3JMZ 12 JO82 10999 10782 10322 17299 16333 16985 12410 15791 22068 19736 15504 8832 177061 147125
7. SP1JNY 8 JO73 12596 14608 20783 13605 20346 17020 16256 15140 130354 130354
8. SP2WDW 6 JO94 17765 19423 19001 17856 27091 28758 129894 129894
9. SP7TEE 4 JO91 21679 23109 20726 27723 93237 93237
10. SP2WPY 7 JO94 11549 12384 13435 20436 9509 10559 9579 87451 87451
11. SP3MCY 6 JO71 8453 12666 9987 16290 11587 16819 75802 75802
12. SP5TWA 8 JO91 3560 758 7897 14572 9087 10993 13892 8785 69544 69544
13. SQ2SAT 4 JO83 14643 13115 15436 15642 58836 58836
14. SP1LOI 3 JO73 16082 17119 19923 53124 53124
15. SQ1KSB 3 JO73 13204 16000 16067 45271 45271
16. SQ1HMA 5 JO73 4410 8927 12521 8593 7472 41923 41923
17. SQ1FYB 8 JO73 2801 5577 5030 10309 9684 2175 1599 37175 41187
JO92 4012 4012
19. SQ7AYD 3 JO81 10193 12799 11967 34959 34959
20. SP1WSR 3 JO73 11914 16673 5504 34091 34091
21. SP1FPG 6 JO73 4527 4540 3673 5343 7702 4531 30316 30316
22. SP1O 3 JO73 8840 11171 9527 29538 29538
23. SP8CUR 2 KO10 11549 14165 25714 25714
24. SP3NK 12 JO82 2326 0 2175 2220 1941 2862 2933 3776 3620 3385 2179 1366 28783 25476
25. SP9EMI 4 JO90 3590 4428 9489 6022 23529 23529
26. SQ1VAA 1 JO72 21365 21365 21365
27. SP6HED 1 JO80 21090 21090 21090
28. SO9A 2 JN99 9287 11768 21055 21055
29. SP2IPT 2 JO94 11612 9095 20707 20707
30. SQ6NEF 2 JO81 10552 9530 20082 20082
31. SQ2LKM 5 JO93 1111 3551 3831 5111 5253 18857 18857
32. SQ9PCA 5 JN99 2494 1443 4421 3762 3871 15991 15991
33. SO1RON 4 JO73 1802 8344 1803 2298 14247 14247
34. SQ3MU 2 JO72 8176 5968 14144 14144
35. SQ6DGO 2 JO70 3083 10083 13166 13166
36. SQ3TJD 8 JO82 1530 2156 2043 2010 2044 1131 1126 843 12883 12883
37. SP3IYM 1 JO82 12688 12688 12688
38. SP7OGP 2 KO01 7444 4810 12254 12254
39. SP5QAT 1 KO02 11264 11264 11264
40. SP7NMR 2 KO00 4837 3730 8567 8567
41. SQ3RPM 2 JO91 2689 5841 8530 8530
42. SP7FDV 2 JO91 867 6956 7823 7823
43. SP4SKN 1 JO94 7293 7293 7293
44. SP9KJT 1 JO90 6000 6000 6000
45. SP9BGS 2 JO90 2313 3019 5332 5332
46. SP7HGT 1 KO10 4752 4752 4752
47. SP2FAV 3 JO94 565 2692 1285 4542 4542
48. SQ9KPA 2 JO90 1102 3256 4358 4358
49. SP2SC 1 JO94 3936 3936 3936
50. SP1JQJ 1 JO73 3174 3174 3174
51. SN9K 1 JN99 2905 2905 2905
52. SP9WTQ 2 JN99 1604 576 2180 2180
53. SQTJD 1 JO82 612 612 612
54. SP9REG 1 JN99 0 0 0
55. SP3NYF 1 JO72 0 0 0

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2FN 12 KO14 18795 12056 21609 10793 10381 15686 16847 15334 20401 23677 11627 12871 190077 157276
2. UA2FT 3 KO04 15956 24913 15906 56775 56775
3. RU2FM 4 KO04 1227 5210 3885 5764 16086 16086
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2DDV 10 JO83 17554 19449 19888 23717 1575 17880 23595 20179 24517 12396 180750 179175
2. SP2WPY 11 JO94 10289 7894 10433 7715 12431 10025 14246 19560 15953 14356 9975 132877 117268
3. SP9SOO 12 JN99 9103 8909 13423 11225 12702 5292 10008 11159 11552 9235 10846 13828 127282 103978
4. SP1JNY 9 JO73 8388 1110 11955 12506 12828 9696 10515 19630 11202 97830 97830
5. SP3JMZ 11 JO82 2132 6257 3424 8525 7842 5340 9407 11733 9809 13231 4890 82590 77034
6. SP2HPD 9 JO94 7356 2898 6574 7443 15039 12375 17608 1384 5366 76043 76043
7. SP7TEE 5 JO91 12005 6490 17251 14302 18235 68283 68283
8. SQ1HMA 8 JO73 4424 2499 4530 14835 13374 3987 9145 9401 62195 62195
9. SP1MVG 11 JO74 5762 3769 3915 6800 3368 3499 4914 3874 6656 8288 1253 52098 47477
10. SO9A 3 JN99 13106 3776 12980 29862 29862
11. SP1O 8 JO73 5608 2407 3808 3808 2539 2398 3956 2473 26997 26997
12. SP6FBE 8 JO81 1901 1848 2859 3128 2011 5372 5100 3754 25973 25973
13. SP1WSR 7 JO73 1933 1862 2515 3472 1968 9246 4810 25806 25806
14. SP1LOI 3 JO73 5618 6145 9175 20938 20938
15. SP5TWA 6 JO91 510 510 2010 5327 7052 5054 20463 20463
16. SP9BGS 7 JO90 3647 1904 5204 1917 1875 1155 4048 19750 19750
17. SP3NK 12 JO82 2222 2057 1229 1433 2161 2938 2932 2652 1254 1248 1372 1254 22752 19021
18. SN2DX 2 JO93 3734 10056 13790 13790
19. SQ3TJD 9 JO82 2044 1120 1120 2010 2001 2002 507 1238 1238 13280 13280
20. SP8CUR 2 KO10 6953 5165 12118 12118
21. SQ9PCA 4 JN99 1772 1627 3696 3818 10913 10913
22. SP2FAV 2 JO94 4321 4776 9097 9097
23. SQ1KSB 1 JO73 8500 8500 8500
24. SQ6NEF 1 JO81 6424 6424 6424
25. SP2IPT 2 JO82 3180 3180 5781
JO94 2601 2601
27. SP7VVB 1 JO91 5390 5390 5390
28. SP9COO 1 JO90 4325 4325 4325
29. SQ1FYB 2 JO73 1386 1299 2685 2685
30. SP7FDV 1 JO91 1961 1961 1961
31. SP2SC 1 JO94 1943 1943 1943
32. SP9WTQ 1 JN99 1740 1740 1740
33. SP7NHS 1 JO91 719 719 719
34. SQ9MYZ 1 JN99 585 585 585
35. SP1JQJ 1 JO73 547 547 547

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2FN 7 KO14 5334 4764 10827 13258 6737 8652 5709 55281 55281
2. RU2FM 4 KO04 1274 1274 1782 1234 5564 5564
3. RN2FG 1 KO04 1694 1694 1694
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP5QAT 7 KO02 3837 12819 14044 13530 14374 15669 12220 86493 86493
2. SP2WPY 11 JO94 7223 1858 4235 9805 7116 7839 5623 8067 12217 5306 11306 80595 74502
3. SP2DDV 9 JO83 6890 6772 6196 7595 9431 9534 6119 9955 8802 71294 71294
4. SP9SOO 12 JN99 5654 4727 3520 5085 4726 1315 2457 3348 6109 4339 4404 1901 47585 41912
5. SP1JNY 5 JO73 2953 4397 11644 8097 7464 34555 34555
6. SP7TEE 5 JO91 7772 5590 2952 7866 4280 28460 28460
7. SQ1HMA 7 JO73 1237 1370 3965 2816 6094 7396 5402 28280 28280
8. SP1WSR 6 JO73 1205 526 3161 4242 4686 3799 17619 17619
9. SP3NK 10 JO82 1663 1545 1130 1130 2057 2011 1720 624 1248 1248 14376 13752
10. SP7VVB 3 JO91 2894 4636 6066 13596 13596
11. SP9BGS 7 JO90 1729 1746 1105 544 1105 1267 1284 8780 8780
12. SP7PGK 5 JO91 1211 1117 1221 1211 1941 6701 6701
13. SO9A 1 JN99 6392 6392 6392
14. SN9K 1 JN99 4200 4200 4200
15. SP9JDP 1 JN99 3830 3830 3830
16. SP6FBE 3 JO81 1252 703 1446 3401 3401
17. SQ1FYB 4 JO73 536 537 1870 2943 2943
18. SP9COO 2 JO90 1107 1342 2449 2449
19. SP9WTQ 1 JN99 1585 1585 1585
20. SP6RGV 1 JO81 529 529 529
21. SP7NHS 1 JO91 514 514 514
22. SP1O 1 JO73 511 511 511

Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2FN 7 KO14 4915 4377 6584 8724 10532 6604 12767 54503 54503

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator Pasmo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP9SOO 9 JN99 2,3 GHz 1586 4022 586 672 6866 14804
3,4 GHz 2129 2129 4258
10 GHz 715 715 750 750 750 3680
2. SP5QAT 1 KO02 2,3 GHz 12236 12236 12236
3. SP1JNY 2 JO73 2,3 GHz 6770 1420 8190 8190
4. SP3NK 9 JO82 2,3 GHz 748 748 748 984 2440 748 748 0 996 8160 8160
5. SO9A 1 JN99 2,3 GHz 1804 1804 3074
10 GHz 1270 1270
6. SN9K 1 JN99 2,3 GHz 2450 2450 2450
7. SP9JDP 1 JN99 2,3 GHz 2450 2450 2450

Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator Pasmo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2FN 2 KO14 2,3 GHz 2732 1692 4424 4424