Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1WSR 10 JO73 3487 1725 2467 2309 5360 26399 16020 15979 2249 5005 81000 79275
2. SP1MVG 11 JO74 2415 2880 4544 2175 7153 7512 23574 1285 14140 4149 5971 75798 72338
3. SP1JNY 6 JO73 5013 30763 12108 11667 6557 4269 70377 70377
4. SP3JMZ 7 JO82 1163 1824 17438 19426 1876 1838 3525 47090 47090
5. SN2DX 6 JO93 2542 733 25396 15474 1366 633 46144 46144
6. SP3NK 10 JO82 2700 1834 1335 1238 1337 1716 1818 1248 1130 1142 15498 14368
7. SP1FPG 3 JO73 5023 1982 1985 8990 8990
8. SQ3TJD 7 JO82 1118 1126 1238 1223 0 507 5212 6004
JO83 792 792
10. SQ1HMA 2 JO73 3937 632 4569 4569
11. SP1O 3 JO73 591 1680 1669 3940 3940
12. SP3VZY 1 JO82 2095 2095 2095
13. SP2FAV 1 JO94 600 600 600
14. SO1RON 1 JO73 517 517 517

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP1MVG 10 JO74 15047 28189 30279 23568 30454 23503 26239 21341 30769 23341 252730 237683
2. SP4TKR 9 KO04 17369 25395 27351 26090 29319 29653 30642 23004 18116 226939 226939
3. SP2HPD 10 JO94 15681 19877 23841 25884 24162 26383 28588 28155 26112 14150 232833 218683
4. SP2DDV 10 JO83 5590 17785 20928 20743 20100 19541 18009 14754 18822 14478 170750 165160
5. SP2CNW / SN2DX 9 JO93 13186 16031 20891 17193 17785 23045 16887 23183 9533 157734 157734
6. SP3JMZ 12 JO82 10999 10782 10322 17299 16333 16985 12410 15791 22068 19736 15504 8832 177061 147125
7. SP1JNY 8 JO73 12596 14608 20783 13605 20346 17020 16256 15140 130354 130354
8. SP2WDW 6 JO94 17765 19423 19001 17856 27091 28758 129894 129894
9. SP7TEE 4 JO91 21679 23109 20726 27723 93237 93237
10. SP2WPY 7 JO94 11549 12384 13435 20436 9509 10559 9579 87451 87451
11. SP3MCY 6 JO71 8453 12666 9987 16290 11587 16819 75802 75802
12. SP5TWA 8 JO91 3560 758 7897 14572 9087 10993 13892 8785 69544 69544
13. SQ2SAT 4 JO83 14643 13115 15436 15642 58836 58836
14. SP1LOI 3 JO73 16082 17119 19923 53124 53124
15. SQ1KSB 3 JO73 13204 16000 16067 45271 45271
16. SQ1HMA 5 JO73 4410 8927 12521 8593 7472 41923 41923
17. SQ1FYB 8 JO73 2801 5577 5030 10309 9684 2175 1599 37175 41187
JO92 4012 4012
19. SQ7AYD 3 JO81 10193 12799 11967 34959 34959
20. SP1WSR 3 JO73 11914 16673 5504 34091 34091
21. SP1FPG 6 JO73 4527 4540 3673 5343 7702 4531 30316 30316
22. SP1O 3 JO73 8840 11171 9527 29538 29538
23. SP8CUR 2 KO10 11549 14165 25714 25714
24. SP3NK 12 JO82 2326 0 2175 2220 1941 2862 2933 3776 3620 3385 2179 1366 28783 25476
25. SP9EMI 4 JO90 3590 4428 9489 6022 23529 23529
26. SQ1VAA 1 JO72 21365 21365 21365
27. SP6HED 1 JO80 21090 21090 21090
28. SO9A 2 JN99 9287 11768 21055 21055
29. SP2IPT 2 JO94 11612 9095 20707 20707
30. SQ6NEF 2 JO81 10552 9530 20082 20082
31. SQ2LKM 5 JO93 1111 3551 3831 5111 5253 18857 18857
32. SQ9PCA 5 JN99 2494 1443 4421 3762 3871 15991 15991
33. SO1RON 4 JO73 1802 8344 1803 2298 14247 14247
34. SQ3MU 2 JO72 8176 5968 14144 14144
35. SQ6DGO 2 JO70 3083 10083 13166 13166
36. SQ3TJD 8 JO82 1530 2156 2043 2010 2044 1131 1126 843 12883 12883
37. SP3IYM 1 JO82 12688 12688 12688
38. SP7OGP 2 KO01 7444 4810 12254 12254
39. SP5QAT 1 KO02 11264 11264 11264
40. SP7NMR 2 KO00 4837 3730 8567 8567
41. SQ3RPM 2 JO91 2689 5841 8530 8530
42. SP7FDV 2 JO91 867 6956 7823 7823
43. SP4SKN 1 JO94 7293 7293 7293
44. SP9KJT 1 JO90 6000 6000 6000
45. SP9BGS 2 JO90 2313 3019 5332 5332
46. SP7HGT 1 KO10 4752 4752 4752
47. SP2FAV 3 JO94 565 2692 1285 4542 4542
48. SQ9KPA 2 JO90 1102 3256 4358 4358
49. SP2SC 1 JO94 3936 3936 3936
50. SP1JQJ 1 JO73 3174 3174 3174
51. SN9K 1 JN99 2905 2905 2905
52. SP9WTQ 2 JN99 1604 576 2180 2180
53. SQTJD 1 JO82 612 612 612
54. SP9REG 1 JN99 0 0 0
55. SP3NYF 1 JO72 0 0 0

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. LY2FN 12 KO14 18795 12056 21609 10793 10381 15686 16847 15334 20401 23677 11627 12871 190077 157276
2. UA2FT 3 KO04 15956 24913 15906 56775 56775
3. RU2FM 4 KO04 1227 5210 3885 5764 16086 16086
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba
zawodów
Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2DDV 10 JO83 17554 19449 19888 23717 1575 17880 23595 20179 24517 12396 180750 179175
2. SP2WPY 11 JO94 10289 7