Lista rekordów ODX Tropo z SP dla pasma (241 GHz)

Ostatnia aktualizacja: 2008-09-01

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP9QZO/P JN99GV OK2BPR/P JN99GV 1 2007-08-14 QSL QSL