Lista rekordów ODX Tropo z SP dla pasma 0.39cm (76 GHz)

Ostatnia aktualizacja: 2008-05-26

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP6RYL  JO80DL OK1UFL/P JO70PO 72 2008-04-13 QSL QSL
2 SP6BTV  JO80DL OK1UFL/P JO70SQ 58 2008-04-13 QSL QSL
3 SP6BTV  JO70LX DG2DWL JO70KX 4 2006-12-17 QSL QSL