Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2022 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP5IDR 3 KO01
98216 8311 63846 170373 170373
2. SQ5N 3 KO02
51417 8975 35515 95907 95907
3. SQ1FYY 3 JO74
2179 53625 14890 70694 70694
4. SQ8NGO 1 KO10
35107 35107 35107
5. SP8SN 4 KO11
593 1779 1427 15263 19062 19062
6. SP2CNW 1 JO93
16245 16245 16245
7. SN1I 1 JO84 14203


14203 14203
8. SP1PEA 1 JO84 11547
11547 11547
9. SP5BRD 2 KO02 662

6918
7580 7580
10. SP5UFK 1 KO02 6166
6166 6166

Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje zagraniczne

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SM6YNO 1 JO67 40797


40797 40797
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2022 w paśmie 70 MHz.

W roku 2022 nie było zgłoszeń, stąd nie prezentujemy tabel.

Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2022 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie

lp. Znak Liczba zawodów Lokator I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Suma 9-iu
1. SP2FRY 11 JO83 33482 24086 27134 25603 36452 30680 36925 31469 36178 27227 28503
337739 288050
2. SN1I 10 JO84 27597 3588 1901 21397 11042 43818 33987 42257 25462 30338
241387 239486
3. SP7TEE 9 JO91 16723 17257 26135 17028 26775 22874 20859 39658 4379 191688 191388
4. SP2CNW 12 JO93 11646 1655 15245 14476 10362 17269 13713 23228 15329 22968 20811 18620 185250 161769
5. SP5IDR 10 KO01 5314
3854 14742
14443
19412
18405
15463
27232 9117 14117 142250 138245
6. SP2WPY 8 JO94 9234 8613 10646 10120 13374 10407 14673 13605 90762 90762
7. SP2HHX 7 JO94 10290 11307
13209 8048 13657 9699 4158 70368 70368
8. SP5UFK 11 KO02 511 702 5733 2954 7533 8002 7885 11665 7282 7907 8405 68568 67355
9. SQ6POB 6 JO73 9614 4864 6531 7273 12942 11646 52870 52870
10. SP2RTA 7 JO93 4566 9114
6760 3356
12620
9199 5056 50671 50671
11. SP2IPK 4 JO93
7534 10378 14958 11306 44176 44176
12. SP2DDV 2 JO83 20993 20881 41874 41874
13. SP5BRD 4 KO02 9935
8872 10579 7471 36857 36857
14. SQ1GU 5 JO74 4855 9340 7373 2830 11994 36392 36392
15. SP8SN 7 KO11 3413
4587

5104
5456

5008 7276 3886 34733 34733
16. SP6FXF 3 JO70
1565 13403 11512 26480 26480
17. SP3NYF 7 JO72 809 508
2842 2592 7250 4998 2129 21128 21128
18. SP2GOW 2 JO84 6614 12030 18644 18644
19. SQ5TF 4 KO02 5748 4115
6003
2565 18431 18431
20. SQ1FYY 5 JO74 2384 3258
2547 5135 2540 15864 15864
21. SP3YM 2 JO91
5432
9263 14695 14695
22. SP1ETT 2 JO74
7869 4495 12364 12364
23. SP7MJL 8 KO02 579 1707
607
1134
1151 2836 1113 2418 12847 12847
24. SQ7OFB 4 KO02 598 535
3369 6642 11144 11144
25. SP2AWJ 1 JO83 8669 8669 8669
26. SP3SLU 1 JO92 7932 7932 7932
27. SQ5JUP 3 KO02 1941
3250 1932 7123 7123
28. SP3KEY 1 JO71 7005 7005 7005
29. SQ9PCA 2 JN99 927 5826 6753 6753
30. SP3PSM 2 JO82 1710 3897 5607 5607
31. SP2MHC 2 JO94 3424
1085 4509 4509
32. SP2QVH 1 JO83 4498 4498 4498
33. SP9HVV 1 KN09 4280 4280 4280
34. SQ8MXE 1 KN09 3607 3607 3607
35. SQ8AQX 1 KO00 3478 3478 3478
36. SP6URZ 1 JO71 2502 2502 2502
37. SQ9LPO 1 JN99 2347 2347 2347
38. SQ5WG 2 KO02 1127 1075 2202 2202
39. SP3QDX 1 JO81 2151 2151 2151
40. SP3CAI 2 JO72 508 1322 1830 1830
41. SQ9NRF 1 JO90 1783 1783 1783
42. SP9RVF 1 JO90 1699 1699 1699
43. SQ8NGO 1 KO10 660 660 660