Kapituła Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB

(pierwszy skład (poz. 1-3) wybrany na 56 Walnym Zgromadzeniu PK UKF
w Stroniu Śląskim, 18-21.08.2017)
  1. Piotr Skrzypczak SP2JMR – przewodniczący
  2. Mirosława Salwa SP5NHF – sekretarz
  3. Kosma Bieńkowski – członek
  4. Andrzej Matuszny SP6JLW – członek, pierwszy laureat Nagrody, za rok 2017, (§5, pkt.3 Regulaminu Nagrody)
  5. Leszek Kowalski SP6CT – członek, laureat Nagrody za rok 2018
  6. Jerzy Mitkiewicz SP9FG – członek, laureat nagrody za rok 2018
  7. Krzysztof Moczkowski SP7DCS – członek, laureat nagrody za rok 2019
  8. Stanisław Ziemczonek SP6GWB – członek, laureat nagrody za rok 2020
  9. Maciej Karpiński SP7TEE – członek, szef grupy SN7L, laureata nagrody za rok 2021
  10. Marek Krzemiński SP4MPB – członek, laureat nagrody za rok 2022

Zgłoszenia kandydatur wraz z uzasadnieniem proszę przesyłać do przewodniczącego Kapituły

Piotra SP2JMR, mail: sp2jmr@pzk.org.pl