Regulamin Listy ODX

Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski ze stacjami wg listy DXCC.

  1. Lista prowadzona jest oddzielnie dla każdego z pasm amatorskich powyżej 30 MHz.
  2. Łączności do Listy zgłasza się na formularzu
  3. Zgłoszenie do Listy ODX SP dokonuje się drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.
  4. Zgłoszenie musi zawierać:
 • znak korespondenta i stacji zgłaszającej
 • datę i czas UTC QSO
 • rodzaj emisji
 • pasmo
 • rodzaj propagacji
 • lokatory stacji
 1. Prawidłowo zgłoszona łączność, po weryfikacji, powinna być umieszczona na Liście niezwłocznie.
 2. Nie zalicza się łączności przeprowadzonych przez przemienniki naziemne i transpondery satelitarne.
 3. Manager prowadzący Listę może zażądać karty QSL dla potwierdzenia zgłoszenia.
 4. Lista publikowana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia PK UKF oraz w innych mediach pod warunkiem podania ich zródła.
 5. Managera Listy wyznacza Zarząd Stowarzyszenia.
 6. W kwestiach spornych głos rozstrzygający należy do Managera prowadzącego Listę.
 7. Uczestnik Listy ma prawo zwrócić się do Zjazdu celem rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących zgłaszanych łączności.


Wadowice, 14.09.2008 r.

Zgłoszenia do Listy ODX należy przesyłać na adres e-mail Managera Listy ODX(Rekordów) Marka SP3XBOkontakt