Zalicza się łączności zrobione po 01.01.1961, przeprowadzone z jednego średniego
LOC.

Łączności muszą być przeprowadzone w pasmach powyżej 30 MHz.

Emisje CW, MGM, SSB i FM (analogowe) z wyłączeniem łączności przez przemienniki
naziemne.

Dyplom jest przyznawany za łączności ze stacjami polskimi w następujących klasach:

Klasa I: 50 różnych stacji SP z co najmniej 6 okręgów, w tym 15 łączności
musi być przeprowadzonych na odległość większą niż 200km.

Klasa II: 35 różnych stacji SP z co najmniej 4 okręgów, w tym 10 łączności
musi być przeprowadzonych na odległość większą niż 100km.

Klasa III: 25 różnych stacji z co najmniej 2 okręgów SP.

Karty QSL nie są wymagane.
Należy przedstawić wniosek potwierdzony przez dwóch nadawców i uregulować opłatę
– 10 znaczków na list krajowy zwykły; stacje zagranicznych – 5 IRC’s.
Dyplom przyznawany jest również nasłuchowcom.

Manager d/s Dyplomu SP VHF (Award’s Manager) – Krzysztof Berlik SQ2LX, sq2lx{at}outlook.com