Zarząd Stowarzyszenia PK UKF kontynuuje porządkowanie spraw związanych z rozliczaniem zawodów.

Od stycznia br. funkcjonuje już strona zawodów SPAC.


Poczynając od marca 2018 r. wprowadzamy nowa stronę dedykowaną rozliczaniu zawodów IARU, Prób Subregionalnych, MMC Marconi Memorial Contest.

Na stronie tej rozliczane będą zawody w klasyfikacji tylko dla stacji polskich.

Stacje polskie chcące być rozliczane w klasyfikacji międzynarodowej muszą dodatkowo wysłać logi bezpośrednio na adresy podane przez organizatora zawodów międzynarodowych.

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć opóźnień w przesyłaniu logów do organizatorów.

Dalsze informacje oraz linki gdzie wysyłać dzienniki kliknij tutaj


Tomasz SP5CCC


Nowa strona z wynikami zawodów dla stacji polskich dostępna jest pod adresem: http://vhfcontests.pk-ukf.pl/

Konstrukcja strona jest analogiczna do strony SPAC, korzysta z tego samego kalendarza Google.

Do kalendarza dopisane są terminy zawodów innych niż SPAC.

Aby po zawodach załadować log, należy wybrać z menu opcję Załaduj Log, a następnie wskazać właściwą kategorię (Single lub Multi) i wybrać plik EDI z łącznościami.

Log można wysłać ponownie, aż do czasu zakończenia przyjmowania logów. Po tym terminie nastąpi przeliczenie wyników przez Contest Managera PK UKF i ich publikacja na stronie.

Do czasu publikacji wyników przez Contest Managera na stronie będą widoczne rezultaty zgłoszone przez uczestników zawodów.

Aby obejrzeć wyniki należy wybrać odpowiedni miesiąc i rok, a następnie typ zawodów (np. Próby Subreg. SO dla kategorii Single lub Próby Subreg. MO dla kategorii Multi).

Po publikacji wyników przez Contest Managera będą dostępne pliki UBN (pokazujące błędy) dla poszczególnych stacji.

Obecnie na stronę załadowane są przykładowe dane z I Prób Subregionalnych z marca 2017 roku.

Dla pokazania różnic między wynikami deklarowanymi przez uczestników a obliczonym przez Contest Managera zamieszczono wyniki w kategorii Single Operator (wyniki opublikowane), zaś dla kategorii Multi nie opublikowano wyników.

Przypominamy, że strona http://vhfcontests.pk-ukf.pl/ służy wyłącznie do klasyfikacji stacji polskich. Logi stacji z innych krajów nie są przyjmowane przez robota.


Pamiętajmy, aby log za zawody przesłać również na oficjalny adres strony IARU http://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php.


Tomasz SP5CCC