Stowarzyszenie Polski Klub UKF, staraniem Zarządu, wystąpiło do UKE o przydzielenie znaku SP6LB.
Dzisiaj, 3 października 2020 r. otrzymaliśmy takie pozwolenie.

Znak SP6LB jest od tej chwili znakiem stacji klubowej Stowarzyszenia PK UKF.

Znak ten, używany przez Zdzisława Bieńkowskiego, zostanie w ten sposób na trwale związany z polskim środowiskiem UKF.
Będziemy go uaktywniali z okazji zjazdów, spotkań okolicznościowych zawodów i innych wydarzeń organizacyjnych.

Przy tej okazji zwracamy się o przesyłanie na adres Jacka SP1CNV (sp1cnv@wp.pl) propozycji projektów karty QSL dla stacji SP6LB.

Zarząd PK UKF