Koleżanki i Koledzy !

U naszego kolegi, jednego z założycieli i członka klubu SP1ZHR, Filipa Gonciarka zdiagnozowano ostrą białaczkę monoblastyczną.
Ze względu na konieczność dokonania przeszczepu i znalezienia dawcy szpiku dla druha Filipa wkrótce w Koszalinie odbędzie się „Dzień Dawcy Szpiku”.
Zachęcamy także do rejestracji w bazie potencjalnych dawców w innych miastach.

Leszek (SP1FQN) oraz druhny i druhowie z klubu łączności SP1ZHR.
Info Jacek SP1CNV