Pasmo 23 cm – warunki techniczne po konferencji WRC-23

Na stronie IARU-R1 ukazał się komunikat po konferencji WRC-23 w Dubaju.
Link: https://www.iaru-r1.org/2023/23cm-band-outcome-approved-at-the-7th-plenary-meeting-of-wrc-23/
Jak również opracowane szczegółowe warunki techniczne dla pasma 23cm (1240 – 1300 MHz).
Link do pobrania z naszej strony:  https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2023/12/ITU-R-M.2164-Summaryr1.pdf
W sumie osiągnięto, dzięki wielkiemu zaangażowaniu przedstawicieli IARU, pewien kompromis dla umożliwienia amatorom pracy w tym bardzo interesującym nas paśmie.

W naszych rękach pozostaje aktywność na tym paśmie, co najlepiej udowadnia jego nam potrzebę !

Zarząd PK UKF