W dniu 8 maja 2021 roku grupa w składzie Marek SP4ELF, Jurek SP2GUB, Adam SQ2DOL, Piotr SQ4MIK, Jarek SQ4IOB

zrealizowała łączność optyczną (481 THz) pomiędzy lokatorami KO04nd40DA a KO04fi31GV na odległość 50,018 km.

Ilustruje to poniższa mapka
QSO-481THz_20210508
Link do nagrania z przeprowadzanych prób: https://www.youtube.com/watch?v=4urb8m8dcgo
oraz szereg zdjęć z wyprawy: https://photos.app.goo.gl/SX4UJhmmQgFKYoHt6

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !