Liban z dostepem do pasma 6 m

Wiceprezydent RAL, Eli OD5KU przesłała wiadomość, że z dniem 19 kwietnia 2018 r. stacje libańskie otrzymaly zgodę na pracę w paśmie 6 m.

Przydzielono im zakres 50.000 – 51.975 kHz.
Życzymy wszystkim dobrych otwarć w kierunku OD5!

Info Tomasz SP5CCC