Informujemy, że uruchomiona została funkcja Kto i skąd będzie QRV na zbliżające się Letnie Zawody im. SP6LB , które odbędą się od 1.08.2020, godz. 14:00 UTC do 2.08.2020 godz. 14:00 UTC.

Proszę wybrać z głównego menu zakładkę Zawody, w rozwinięciu kliknąć na Kto i skąd będzie QRV
Nastąpi przejście do wykazu wpisów. Na górze jest krótka informacja i przycisk  DODAJ WPIS przejścia do formularza, który po wypełnieniu należy wysłać.
Po zaakceptowaniu przez administratora zostanie umieszczony w wykazie wpisów.
W zakładce wpisu dostępny jest bezpośredni link do regulaminu zawodów w języku polskim jak również w języku angielskim.

Zachęcamy do udziału w zawodach, jak również ich propagowanie wśród miłośników ukf, również za granicą.
Życzymy wielu łączności i sukcesów w zawodach.

Zarząd PK UKF