Prezydium ZG PZK na posiedzeniu w dniu 21 maja 2023 roku w Warszawie podjęło uchwałę o powołaniu UKF Managera Polskiego Związku Krótkofalowców powierzając ją:

kol. Tomaszowi Salwachowi SQ6QV.

Jako UKF Managerowi PZK prezydium powierza całość zagadnień związanych z techniką i łącznością w pasmach powyżej 30 MHz.
Formalnie UKF Manager PZK kol. Tomasz SQ6QV rozpoczyna działanie z dniem 24 maja 2023 roku, tj. z dniem ogłoszenia uchwały w Komunikacie PZK (nr 21/2023).
Tym samym uzupełniono, nieobsadzoną szereg lat, funkcję tak istotną dla środowiska UKF krótkofalowców w Polsce.

Ze strony Stowarzyszenia Polski Klub UKF deklarujemy pełną współpracę.

Zarząd PK UKF