Na naszej stronie opublikowany został kalendarz zawodów w 2023 roku.

Link w zakładce Zawody w głównym Menu, a bezpośrednio: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2023/

Będzie on jeszcze uzupełniany w miarę otrzymywania kolejnych informacji.

za Zarząd PK UKF Jacek SP1CNV