Informujemy, że opracowane zostały już wyniki zawodów
I Próby Subregionalne IARU – marzec 2018.

Proszę kliknąć na link: http://vhfcontests.pk-ukf.pl/
Wybrać miesiąc – tu Marzec – i dalej kategorię SO lub MO.
Kliknięcie, na wykazie stacji, na znak podaje informację o znalezionych błędach przy weryfikacji dzienników,
natomiast kliknięcie na lokator pokazuje mapkę stacji, które brały udział w zawodach i ich znaki znalazły się w przesłanych dziennikach.

Do końca miesiąca będzie możliwość pobrania dyplomów w wersji elektronicznej za udział w zawodach.

Dziękujemy za przesłane dzienniki i do usłyszenia w następnych zawodach, już w maju.

Vy 73 de Jacek SP1CNV