W dniu 30 marca 2022r. odszedł do krainy wiecznych DX kolega Henryk Prasał SP1FPG
Henryk był członkiem PK UKF PZK- miał numer 102.
Dawniej aktywnie działał na falach ukf. Był jedną z niewielu stacji ukf w byłym województwie koszalińskim.
Startował na ukf mieszkając niedaleko Bytowa. Potem przeniósł się do Polic.

Msza św. za zmarłego odprawiona będzie w kościele św. Kazimierza w Policach 7.04.2022r. o godz.13.00.
Pogrzeb w dniu 7.04.2022r. na cmentarzu komunalnym w Policach o godz.14.00.

Niech spoczywa w pokoju

Zarząd PK UKF