61 Zjazd Stowarzyszenia PK-UKF i 22 Zjazd Techniczny UKF, Zieleniec 18 – 20.08.2023

komunikat nr 2, 16.05.2023

Najnowsze informacje podane są w „Polecany artykuł” link: https://pk-ukf.pl/61-zjazd-pk-ukf/

Wszelkie nowe wiadomości/propozycje proszę kierować na adres sekretarza PK UKF, mail: sp1cnv@wp.pl

Zarząd PK UKF


61 Zjazd Polskiego Klubu UKF, 22 Zjazd Techniczny UKF – Zieleniec, 18-20.08.2023

Organizatorzy: Polski Klub UKF i Radioamatorzy Ziemi Kłodzkiej
Miejsce: Hotel AGAL Zieleniec, JO80EI60TJ, httpe://agal.com.pl/
Wstępne zgłoszenia proszę kierować mailem do organizatora: sp6gwb@netgate.com.pl
Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień i prezentacji w czasie spotkania.

Zarząd PK UKF


61th General Meeting of the Polish VHF Clubs Association, 22st Technical Meeting of UKF – Zieleniec 18–20.08.2023

Organizers: the Polish Association of UKF Clubs, radio amateurs from Kłodzko.
Meeting place: Hotel AGAL Zieleniec, JO80EI60TJ, https://agal.com.pl/
If you are interested in visiting please send an info to the e-mail address of the organizer: sp6gwb@netgate.com.pl

PK UKF team


61. valné shromáždění členů Polského sdružení VKV klubů, 22. technické zasedání UKF – Zieleniec 18-20.08.2023

Pořadatel: Polský svaz klubů UKF, radioamatéři z Kladska.
Místo setkání: Hotel AGAL Zieleniec, JO80EI60TJ, https://agal.com.pl/
Přihlášky třeba zaslat na e-mailovou adresu organizátora: sp6gwb@netgate.com.pl.

Řízení PK UKF


Die 61. Mitgliederversammlung des Polnischen UKW-Verbands, der 22. UKW- Fachkongress – Zieleniec, 18-20.08.2023

Veranstalter: Stowarzyszenie Polski Klub UKF (Polnischer VHF Club), Funkamateure der Region Kłodzko
Ort des Kongresses: Hotel AGAL, Zieleniec, 18 – 20.08.2023 (JO80El) https://agal.com.pl
Anträge und Informationen sind an die E-Mail-Adresse des Veranstalters: sp6gwb@netgate.com.pl