19 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe – „uFale 2019”

58 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF

odbyły się w dniach
12 – 14 kwietnia 2019 roku w Fojutowie (JO83WR)

W dniach 12-14 kwietnia 2019 roku w Fojutowie odbyły się 19 Bydgoskie Spotkania Mikrofalowe i 58 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF.


W sobotę 13 kwietnia po południu odbyło się 58 Walne zgromadzenie Stowarzyszenia PK UKF. Uczestniczyło 25 członków z ogólnej liczy 45 mających uregulowany, na dzień Zgromadzenia, status członka rzeczywistego, w tym opłacone składki członkowskie.

Prezes PK UKF kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC złożył sprawozdanie z działania Stowarzyszenia, podkreślił, że PK UKF jest otwarte na współdziałanie z wszystkimi zainteresowanymi działalnością na falach ultrakrótkich.

Gościem Zgromadzenia był kol. Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK, który omówił bieżącą sytuację Związku, zamierzenia na najbliższy okres i odpowiadał na pytania zgromadzonych.

W czasie obrad:

 • podsumowano działalność Stowarzyszenia w okresie między Zgromadzeniami; szczególną uwagę zwrócono na uruchomienie nowych stron internetowych (pk-ukf.pl) oraz związanych z rozliczaniem zawodów (vhfcontests.pk-ukf.pl) oraz aktywności SPAC (spac.pk-ukf.pl),

 • zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2018, ustalono wysokość składek na rok 2020,

 • dokonano zmian w regulaminie członkowskim Stowarzyszenia – treść regulaminu umieszczona jest na stronie pk-ukf.pl,

 • ogłoszono decyzję Kapituły Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB – nagrodę za rok 2018 otrzymali koledzy Leszek Kowalski SP6CT oraz Jerzy Mitkiewicz SP9FG, – statuetki wręczył nagrodzonym osobiście prezes PK UKF kol. Tomasz SP5CCC (info w oddzielnej wiadomości),

 • dla upamiętnienia postaci Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB postanowiono wystąpić do PZK o zmianę nazwy Zawodów Letnich (odbywających się na UKF w pierwszy weekend sierpnia), na Zawody Letnie im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB, zawody te, tradycyjnie już rozlicza PK UKF,

 • ustalono, że istniejące zestawienia z łącznościami CW/SSB/MGM razem są niewłaściwe i fałszują rzeczywistość, zatem postanowiono wprowadzić odrębne rozliczanie osiągnięć stacji w modach generowanych maszynowo (MGM),

 • przyjęto, jako obowiązujący, regulamin zawodów IARU R1 (z odpowiednim uzupełnieniem terminu zawodów, pkt 4) dla wszystkich zawodów organizowanych i rozliczanych przez PK UKF (nie dotyczy to współzawodnictwa SPAC, rozliczany jest bowiem wg odrębnego regulaminu),

  UWAGA
  Zawody określane pod nazwą Próby Subregionalne (marzec, maj, lipiec), według posiadanych przez Zarząd PK UKF informacji zostały określone na stronie iaru.oevsv.at jako Zawody Majowe (ang.  May Contest), Zawody Czerwcowe (ang. June Contest, d. Mikrofale) i Zawody Lipcowe (ang. July Contest, dawniej popularnie zwane Polnym Dniem), nie ma w tabelach zawodów (d. I Próby Subregionalne), które odbywają się w marcu. Ponadto w zakładce Info podano informację, która po polsku brzmi mniej więcje tak:  „Ta strona internetowa IARU R1 ( iaru.oevsv.at ) służy do automatycznego rozliczania 3 zawodów IARU R1 (czerwiec, wrzesień i październik) oraz zawodów Marconi Memorial Contest. Dla wszystkich innych zawodów IARU R1 ten serwer jest używany do zbierania i dystrybucji dzienników do krajowych menedżerów VHF/Contest.” – oznacza to, że dzienniki za zawody inne niż IARU, a rozliczane przez PK UKF (patrz kalendarz zawodów, kolumna Organizator), należy wysyłać na strony: vhfcontests.pk-ukf.pl oraz dodatkowo na stronę https//iaru.oevsv.at (tu nie będą rozliczane) skąd mogą/będą pobierane przez krajowych manadżerów zawodów do krajowego rozliczenia.

  W miarę uzyskiwania dalszych informacji będziemy na bieżąco powiadamiać oddzielnymi wpisami.

 • kol. Tomasz SP5XMU złożył sprawozdanie z działalności w okresie pełnienia funkcji UKF Manager-a PZK,

 • przygotowano wszystkim członkom dyplomy członkowskie, obecnym zostały wręczone, pozostałym częściowo odebrali koledzy mający z nimi kontakt.


W spotkaniu tj. 19 BSM i 58 PK-UKF uczestniczyło ponad 60 osób z wszystkich regionów Polski. Ważnym punktem spotkania były prezentacje techniczne na tematy ultrakrótkofalowe.

I tak:

 • o urządzeniach SDR, zaletach i cechach różnych modeli opowiadał kol. Rafał SQ5FWR,

 • kolejną wersję sterownika stacji KF i UKF współpracującą z programem logowania N1MM omówił Jacek SP1CNV,

 • urządzenie do pracy przez satelitę QO-100 przedstawił kol. Olgierd SQ3SWF,

 • Bogdan SP3IQ mówił o wykonanym przez siebie generatorze śledzącym (ang tracking generator) do analizatora widma,

 • koledzy Michał SP2IQW, Kazik SP7CKH i Paweł SQ1GQC pokazali opracowany i wykonany częstościomierz pracujący do 24GHz. Jego unikalną cechą jest duża dokładność i bardzo krótki czas pomiaru,

 • Zbyszek SP3NYF zrelacjonował wyprawę grupy krótkofalowców do obserwatorium astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem, w tym zwiedzaniu 32-metrowego radioteleskopu,

 • szczególnym zainteresowaniem cieszył się najnowszy transceiver f-y ICOM IC-9700. Pierwsze wrażenia z obsługi tego urządzenia przedstawił Tomek SP5XMU. Na stanowisku pomiarowym porównywano go z innymi urządzeniami np. IC-275A i … IC-202.

 • ogromne emocje wzbudzał konkurs na najlepszy współczynnik szumów przedwzmacniacza antenowego (LNA) na pasmo 1296 MHz, do którego zgłoszono aż 10 wzmacniaczy. Aparaturę pomiarową zapewnił i pomiary prowadził Paweł SQ1GQC. Parametry szumowe wzmacniaczy okazały się całkiem dobre i zawierały się od ok. 0,5 dB do nieco ponad 1dB. Były oczywiście ufundowane nagrody, w tym analizator antenowy 137÷2700MHz (SQ1GQC), mikroskop elektroniczny (SP3NYF), gotowe krążki do wykonania anten wg HB9SSH (SP9DLM), antena Yagi na pasmo 23cm (SP2CNW)

 • Janusz SP2CNW pokazał kolejne wersje anten Yagi na pasma 23 i 13 cm i przedstawiał sposoby ich wykonania i pomiarów. Zestawiono 2 stacje na 13cm i prowadzono próbne łączności na terenie ośrodka.

 • Darek SP9DLM przywiózł nową 3 metrową antenę paraboliczną, przyjechała w częściach i została zmontowana już na terenie ośrodka. Ponadto >przedstawił bardzo ciekawe rozwiązanie obrotu, w azymucie i elewacji dla anten do łącznośći satelitarnych.

Szczególne podziękowania należy złożyć organizatorom, tj. Maćkowi SP2RXX i Andrzejowi SP2FRY.

Zarząd PK UKF