57 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF odbyło się razem z 18 Bydgoskimi Spotkaniami Mikrofalowymi w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. w Zajeździe Fojutowo.

Tomasz SP5CCC

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PK UKF

W dniach 13-15 kwietnia 2018 r. w Zajeździe Fojutowo koło Legbądu odbyło się 57 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PK UKF. Spotkanie połączone było z 18 Bydgoskimi Spotkaniami Mikrofalowymi.
Frekwencja uczestników dopisała. Obie imprezy zgromadziły prawie 70 uczestników z całego kraju.

Uczestnicy spotkań mogli zapoznać się z ciekawymi prezentacjami dotyczącymi w głównej mierze fal ultrakrótkich. Wśród prezentacji technicznych wysłuchaliśmy:
Marka SP1JNY nt. „Kompatybilność elektromagnetyczna. Szumy generowane przez człowieka”
Pawła SQ1GQC nt. „Optymalizacja syntezera z generatorem YIG firmy Stellex do zastosowania jako heterodyna transwertera na pasmo 10 GHz. Co warto a czego nie warto zmieniać.”
Jacka SP1CNV nt. „SDR-IF – Wyjście częstotliwości pośredniej transceivera dla potrzeb SDR”
Jakuba SP2IPT nt. „Mam SDR i co dalej”
Janusza SP2CNW nt. „Anteny Yagi na 23 cm. Doświadczenia własne.”
Aleksandra Zawady nt. „Cienkie warstwy.”

Tomasz Ciepielowski SP5CCC przedstawił drugą część historii polskiego ruchu UKF. Dotyczyła ona okresu powojennego aż do powstania Polskiego Klubu UKF w roku 1963.

Tradycyjnie już dzięki pomocy technicznej Pawła SQ1GQC uczestnicy mogli wykonywać zaawansowane pomiary urządzeń mikrofalowych. Dostępnych było do tych celów wiele profesjonalnych urządzeń pomiarowych.
Nie zabrakło też giełdy podzespołów i urządzeń mikrofalowych.

W sobotę wieczorem (14.04) odbyło się Walne Zebranie Członków PK UKF.
W zebraniu uczestniczyli członkowie PK UKF oraz zaproszeni goście wśród których obecny był przedstawiciel ZG PZK – Piotr Skrzypczak SP2JMR.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia złożyli sprawozdania z działalności za okres od sierpnia 2017 r.
W swoim sprawozdaniu Prezes PK UKF podkreślił, że w minionym roku udało się uporządkować sprawy rozliczania zawodów oraz współzawodnictwa SPAC. Było to priorytetem w działaniu Zarządu Stowarzyszenia.
W dyskusji podnoszono potrzebę współpracy wszystkich krajowych środowisk zajmujących się tematyką UKF i mikrofalową.
Z inicjatywy Piotra SP2JMR, przedstawiciela ZG PZK, dyskutowano potrzebę wyboru spośród członków Stowarzyszenia PK UKF nowego UKF Managera PZK. WZC rekomendowało na tą funkcję Tomasza Babuta SP5XMU.
Na wniosek Marka SP1JNY WZC zdecydowało o wprowadzeniu do regulaminu Współzawodnictwa SPAC łączności z wykorzystaniem emisji MGM w paśmie 6m.
Podjęto też decyzję o powołaniu Komisji w składzie SQ2EEQ, HF1D, SP2IQW, która przygotuje zmiany w regulaminach sportowych i współzawodnictw.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków po raz pierwszy odbyło się wręczenie Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB.
Kapituła Nagrody przyznała tą pierwszą nagrodę Andrzejowi Matusznemu SP6JLW. Andrzej otrzymał ją za wieloletnią działalność konstruktorską i sportową w pasmach mikrofalowych a szczególnie za osiągnięcia w łącznościach EME. Andrzej SP6JLW podziękował następnie za to wyróżnienie, zaznaczając znaczny wkład w to osiągnięcie kolegów z Kłodzkiej Grupy EME.

Walne Zebranie Członków przegłosowało uchwały o:
– przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia PK UKF za rok 2017,
– rekomendowaniu Tomasza Babuta SP5XMU na funkcję UKF Managera PZK,
– powołaniu komisji do opracowania zmian w regulaminie członkowskim PK UKF i regulaminach sportowych,
– utrzymaniu w roku 2018 składki członkowskiej w niezmienionej wysokości, tj. 30 zł.

Deklaracje członkowskie wstąpienia do PK-UKF złożyło 4 kolegów : SP2DDV, SP2QVH, SP6VGJ i SQ2SAT.

Organizatorami spotkania w Fojutowie byli koledzy z Bydgoszczy. Szczególne podziękowania za organizację należą się Maciejowi SP2RXX i Andrzejowi SP2FRY.
Obaj zadbali o to by wszyscy uczestnicy czuli się komfortowo w czasie spotkań a miejsce spotkania zapewniało świetne wyżywienie i dostęp do basenu.
Dla chętnych zorganizowana była piesza wycieczka do unikatowego akweduktu na Kanale Brdy.