Od dnia 1 marca 2024 obowiązują zmiany w regulaminie zawodów organizowanych i rozliczanych przez IARU w tym i Prób Subregionalnych.

Najważniejszą w tej chwili jest konieczność wysyłki dzienników najpóźniej w pierwszą środę do godz 23:59 UTC po zawodach.
( ang.  Logs shall be sent no later than the first Wednesday following the contest weekend at 23:59 UTC. )
Dzienniki nadesłane później będą zaliczane jako do kontroli (Check Logs)

Link do oryginalnej informacji: https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/vhf-uhf-shf-committee-c5/vhf-up-contesting/

Pełny tekst regulaminu (po angielsku) : https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2024/03/Rules-IARU-R1-VHF-up-Contests_2023.pdf
Istotne jest zaznaczone żółtym tłem w treści regulaminu.

Dla przypomnienia, dzienniki, w formacie EDI, wysyłamy na adres: https://iaru.oevsv.at

Zarząd PK UKF