Komunikat Zarządu Stowarzyszenia PK UKF z dnia 13.09.0202

W ubiegłym tygodniu Zarząd Stowarzyszenia przeanalizował ponownie warunki dla bezpiecznej organizacji WZC PK UKF w roku 2020.
W odniesieniu do poprzedniej decyzji Zarządu, ryzyko zagrożenia zdrowia uczestników naszego spotkania nie zmniejszyło się a nawet wzrosło.
Zarząd podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków i jednomyślnie zdecydował o wycofaniu się z organizacji WZC PK UKF w roku 2020.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Tomasz Ciepielowski SP5CCC

————————————–
Česká verze: Kongres zrušen

Deutsche Version: Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen, wird das Treffen des SP-UKW-Clubs abberufen.


59 Zjazd Stowarzyszenia PK UKF – przesunięty

Koleżanki i Koledzy,

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i w Europie 59 WZC PK UKF zostaje przeniesione na termin późniejszy.
Mamy nadzieję, że uda się zorganizować spotkanie jeszcze jesienią br.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Zarząd PK UKF
28.03.2020