59 Zjazd Stowarzyszenia PK UKF – przesunięty

 

Koleżanki i Koledzy,

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i w Europie 59 WZC PK UKF zostaje przeniesione na termin późniejszy.

Mamy nadzieję, że uda się zorganizować spotkanie jeszcze jesienią br.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Zarząd PK UKF

———————————————————-
Česká verze Kongres zrušen

Deutsche Version: Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen, wird das Treffen des SP-UKW-Clubs auf das Ende des Jahres 2020 verschoben.