59 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Polski Klub UKF  i 20 Zjazd Techniczny UKF

Zieleniec 20-22.08.2021
59PKUKF_20ZT_2021_baner
W dniach 20 – 22 sierpnia br. w Zieleńcu odbyły się 59 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Polski Klub UKF
wraz z 20 Zjazdem Technicznym UKF.

59PKUKF_20ZT_2021_grupowe
Na spotkanie przybyło ok. 70 krótkofalowców róznież z zagranicy, w tym OK, OM OE, HB, DL ON.
W części technicznej prezentowane referaty na tematy konstrukcji urządzeń i łączności cyfrowych, w tym
– przez satelitę geostacjonarnego Es’hail – Tomasz SQ6QV
– sprzęgacz kilku wzmacniaczy mocy na 10 GHz – Dominique HB9BBD – link do prezentacji tutaj
– pracę EME w paśmie 24 GHz – Zdenek OK1DFC
– moje wędrówki UKF po Europie – Przemysław SP7VC

W czasie spotkania Przewodniczący Kapituły kol. Piotr SP2JMR wręczył, w uznaniu zasług dla propagowania UKF,
Nagrodę im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB koledze Stanisławowi SP6GWB.
59PKUKF_20ZT_SP6GWB

Obecny na spotkaniu Prezes PZK kol. Tadeusz SP9HQJ wręczył Medal Braci Odyńców zasłużonym
dla rozwoju UKF-u kolegom Andrzejowi SP6JLW i Jackowi SP6OPN.
59PKUKF_20ZT_2021_medal

W sobotę 21.08 odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Klubu UKF.
Ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie z dotychczasowe działalności.
Zjazdu udzielił absolutorium ustępującym władzom klubu.
W wyniku wyborów powołano nowe władze na kolejna kadencję.
I tak do Zarządu wybrani zostali:
– Tomasz SP5CCC – prezes,
– Jacek SP1CNV – sekretarz
– Bartek SP5QWB – skarbnik
– Tomasz SQ6QV – członek
– Krzysztof SP3LX – członek
do Komisju Rewizyjnej wybrani zostali:
– Tomasz SP5XMU – przewodniczący
– Tomasz SP8UFT – członek
– Michał SP2IQW – członek

W piątek 20.08 wieczorem przeprowadzono próby łączności na falach optycznych (481THz),
początkowo przez odbicie od ściany obiektu odległego o ok. 400m na sąsiedniej górze.
Proby optyczne Zieleniec 2021
W sobotę 21.08 ekipy wyjechały na sąsiednie górki i w godzinach wieczornych ok. godz. 20:38 nawiązano
łączność optyczną na odległość 52,687 km pomiędzy lokatorami, gdzie pracowali:
JO80JG60MP – Czarna Góra : SQ1GQC, SP5MS i SP4ELF
JO80FQ83GG – Wielka Sowa: SP6RLL, SP6MLK i SP6OPK

Bez problemów prowadzono również łączności optyczne pomiędzy lokatorami JO80JG60MP (Czarna Góra)
a JO80EI60TJ (plac przed hotelem AGAL w Zieleńcu) – na odległość 30,850 km.

Oczywiście odbywały się niekończące rozmowy o konstrukcjach i łącznościach na ultrakrótkich falach.

Pierwsze zdjęcia ze spotkania:

od Zbyszka SP3NYF : http://sp3nyf.jo72.pl/rozne.htm

od Mateja OK1TEH : https://ok1teh.rajce.idnes.cz/20th_Technical_VHF_Meeting_Zieleniec_20-21.08.2021/

Składamy, tą drogą, serdeczne podziękowania organizatorom spotkania, w szczególności Staszkowi SP6GWB oraz pracownikom hotelu AGAL w Zieleńcu.

Zarząd PK UKF