Nagroda im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB za zasługi dla rozwoju UKF

Mam zaszczyt zakomunikować o przyznaniu przez Kapitułę nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB, edycja 2020,

Stanisławowi Ziemczonkowi SP6GWB

W uzasadnieniu wniosku złożonego przez Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC czytamy:
„Kolega Stanisław Ziemczonek SP6GWB jest wybitnym krótkofalowcem, członkiem PZK i Stowarzyszenia PK UKF, szczególnie aktywnym na falach ultrakrótkich i mikrofalach.
Znaczące osiągnięcia sportowe posiada również w paśmie 50 MHz.
Jego aktywność krótkofalarska obejmuje samodzielne konstruowanie rządzeń UKF w tym nadajników, transwerterów i anten.
Jest także aktywnym uczestnikiem zawodów UKF w których zajmuje czołowe miejsca zarówno w klasyfikacjach krajowych jak i międzynarodowych.
Kolega Stanisław SP6GWB jest jednym z pionierów łączności EME.
Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z sympatykami mikrofal.
Przez ponad 12 lat wspólnie z krótkofalowcami Ziemi Kłodzkiej współorganizował Zjazdy Techniczne UKF.”

Piotr Skrzypczak SP2JMR
przewodniczący Kapituły Nagrody im Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB.