Regulamin Współzawodnictwa TOP-Lista

Współzawodnictwo prowadzone jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu przedstawienie osiągnięć krótkofalowców polskich, poprzez wykazanie liczby pól lokatorów zrobionych na pasmach powyżej 30 MHz.

 

 1. Współzawodnictwo prowadzone jest oddzielnie dla każdego z pasm amatorskich powyżej 30 MHz za łączności przeprowadzone z wybranego cztero-znakowego QTH lokatora.
 2. Kolejność stacji na liście na każdym z pasm wynika z liczby potwierdzonych lokatorów, a w przypadku ich jednakowej liczby decyduje liczba zrobionych lokatorów.
 3. Łączności do Współzawodnictwa zgłasza się na formularzu
 4. Każda zgłaszana łączność musi zawierać: znak, lokator, datę zgłoszenia, zrobione i potwierdzone lokatory na poszczególnych pasmach, ODX dla poszczególnych rodzajów propagacji, zrobione i potwierdzone DXCC
 5. Zaliczane są łączności przeprowadzone wszystkimi emisjami i rodzajami propagacji włączając łączności EME.
 6. Nie zalicza się łączności przeprowadzonych przez przemienniki naziemne i transpondery satelitarne.
 7. Współzawodnictwo prowadzone jest na zasadach honorowych.
 8. Zgłoszenie do TOP-Listy dokonuje się drogą elektroniczną lub w formie pisemnej do Menedżera Współzawodnictwa.
 9. Menedżer prowadzący Wspólzawodnictwo może zażądać karty QSL dla potwierdzenia zgłoszenia.
 10. Honorowane są potwierdzenia kartami QSL i za pomocą LoTW.
 11. Lista publikowana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia PK UKF oraz w innych mediach pod warunkiem podania ich źródła
 12. Menedżera Współzawodnictwa wyznacza Zarząd Stowarzyszenia
 13. Uczestnik Współzawodnictwa ma prawo zwrócić się do Zjazdu celem rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących zgłaszanych łączności

Zieleniec, 16 sierpnia 2014 rok

Zgłoszenia do TOP-Listy należy przesyłać na adres e-mail Managera TOP-Listy Marka SP3XBOkontakt