Radio w epoce sterowców. Nobile – Schmidt

Na stronie Kłodzkiej Grupy EME opublikowano interesujący artykuł historyczny autorstwa kol. Stanisława SP6BVR o wyprawie sterowcem na biegun północny.
A w nim, co prawda nie były to ukf-y, wtedy jeszcze ich nie stosowano, ale co nas najbardziej interesuje o przydatności amatorskiego radia.
Warto przeczytać.

Link: http://emejo80jk.cba.pl/historia/RadioNobile.pdf

Tnx Andrzej SP6JWL