2-3 września Grupa Rado Ogrody SP2GRO będzie pracowała w zawodach IARU VHF Contest 2023.
Nasza stacja będzie pracowała z Bydgoszczy z punktu widokowego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”.
Praca stacji ma być kolejnym spotkaniem integrującym krótkofalowców z regionu, organizowanym przez naszą grupę.
Pracę w zawodach traktujemy „lajtowo”. Głównym zamysłem jest udostępnienie stacji do zrobienia łączności na UKFie wszystkim kolegom którzy nas odwiedzą w czasie trwania zawodów, pokazanie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do pracy w zawodach. W ten sposób chcemy też wesprzeć kolegów z SN7L w uzyskaniu dobrego wyniku.
Grupa w składzie Emil SP2QVH, Mariusz SQ2HCE, Mikołaj SQ2FRQ i Andrzej SP2FRY będzie miała wsparcie kolegów. Akces do pomocy zgłosił Janusz SP2CNW i Zbyszek SP2UKZ.
Zapowiedź pracy stacji zamieściliśmy na Facebooku https://m.facebook.com/events/1026110452164521
Pełny opis miejsca w załączonym pliku: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2023/08/SP2GRO-Myslecinek-2023.pdf

Lokator JO93AE
Antena 6 elementów ultralight wg DK7ZB, maszt flagowy 6m z rotorem
Ic-9700, PA 200W.

Będziemy dostępni na ON4KST
Zapraszamy do łączności

info Andrzej SP2FRY i Emil SP2QVH